Zaproszenie na seminarium metodyczne

Czy można i czy warto w nowoczesny sposób nauczać filozofii?

Cykliczne seminarium metodyczne organizowane przez Komitet Główny Olimpiady Filozoficzne w dniu 7.10.2017 r. (sobota) w Warszawie (Pałac Staszica,ul. Nowy Świat 72, sala nr 268).

W tym roku tematem seminarium będzie problem nowoczesnego sposobu nauczania filozofii. Problem ten odnosi się zarówno do nowoczesnych metod dydaktyki filozofii, jak i uwzględnienia filozoficznych aspektów zagadnień i problemów charakteryzujących nowoczesne społeczeństwa. Podejmiemy zatem temat stosowania i wartości takich metod nauczania filozofii, jak tutoring, coatching czy mentoring oraz możliwości wykorzystania najnowszych technologii w procesie edukacyjnym.

W trakcie seminarium zaplanowane są wykłady, dyskusje i warsztaty poprowadzone przez prof. Barbarę Markiewicz, dr hab. Annę Malitowską, dr hab. Krzysztofa Ślezińskiego, dr Piotra Stankiewicza, dr Magdalenę Gawin i Jana Molinę.

W imieniu KG OF serdecznie zapraszamy członków komitetów okręgowych Olimpiady Filozoficznej, członków Polskiego Towarzystwa Filozoficznego oraz nauczycieli filozofii i etyki. Udział w seminarium jest bezpłatny i finansowany ze środków Komitetu Głównego Olimpiady Filozoficznej. Zgłoszenia należy kierować na adres olimpiad@ifispan.waw.pl do dnia 2.10.2017 r. Liczba miejsc ograniczona.

Program seminarium do pobrania tutaj.

Formularz zgłoszeniowy do pobrania tutaj.

Uwaga:

KGOF finansuje udział, dojazd oraz obiad uczestników seminarium.

Środki przeznaczone na organizację seminarium metodycznego pochodzą z funduszy Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Tematy prac pisemnych etapu szkolnego XXX Olimpiady Filozoficznej

Zapraszamy do zapoznania się z tematami prac pisemnych etapu szkolnego XXX Olimpiady Filozoficznej i sugestiami bibliograficznymi. Tematy zostały opublikowane na stronie internetowej w zakładce „Program” oraz na ulotce XXX OF.

ULOTKA XXX OF z TEMATAMI i SUGESTIAMI BIBLIOGRAFICZNYMI (do pobrania tutaj)

Przypominamy, że termin składania prac etapu szkolnego upływa 30 listopada 2017 r.

 

 

Uroczyste zakończenie XXIX Olimpiady Filozoficznej i Konkursu Filozoficznego „W drodze ku mądrości”

Serdecznie zapraszamy na uroczyste zakończenie XXIX Olimpiady Filozoficznej oraz Konkursu FIlozoficznego „W drodze ku mądrości”, które odbędzie się 26 maja o godz. 11.00 w sali im. J. Brudzińskiego w Pałacu Kazimierzowskim na terenie Kampusu Głównego Uniwersytetu Warszawskiego (ul. Krakowskie Przedmieście 26/28). 

Program uroczystości do pobrania tutaj

Filozoficzne czasopismo internetowe „Machina myśli”

Zachęcamy do lektury filozoficznego magazynu internetowego „Machina myśli”

„Machina Myśli jest czasopismem internetowym poświęconym popularyzowaniu filozofii oraz jej związków z nauką i sztuką.  Machina Myśli skupia się przede wszystkim na prezentowaniu myśli współczesnej – najwięcej uwagi poświęcając takim nurtom jak poststrukturalizm, nowy materializm, posthumanizm czy psychoanaliza”.

Etap centralny (finał) XXIX Olimpiady Filozoficznej

Zawody etapu centralnego (finał) XXIX OF odbędą się 22.04.2017 w Warszawie

harmonogram eliminacji centralnych (finału) XXIX OFdo pobrania tutaj
mapka z zaznaczonym miejscem organizacji zawodówdo pobrania tutaj

Informacja przypominająca kryteria oceny zawodów finału OF – do pobrania tutaj

W dniu finału XXIX OF odbędą sie także eliminacje do Międzynarodowej Olimpiady Filozoficznej (MOF)

informacja dotycząca organizacji eliminacji do MOFdo pobrania tutaj

Konkurs Filozoficzny „W drodze ku mądrości” – Etap Finałowy (III stopnia)

Konkurs Filozoficzny „W drodze ku mądrości” 2016/2017
Etap Finałowy (III stopnia)
Informacje o organizacji finału – 
do pobrania tutaj

Eliminacje finałowe zgodnie z terminarzem konkursu odbędą się w sobotę 8 kwietnia 2017 r. w Gimnazjum nr 13 im. Stanisława Staszica w Warszawie, ul. Nowowiejska 37a. Eliminacje rozpoczną się o godz. 9.00. Ich zakończenie (ogłoszenie wyników) przewidywane jest na godz. 16.00.

Kwalifikacja do zawodów etapu centralnego XXIX OF

Zapraszamy do zapoznania się z listą uczniów zakwalifikowanych do zawodów etapu centralnego XXIX Olimpiady Filozoficznej.

Lista uczniów zakwalifikowanych do zawodów etapu centralnego XXIX OF – do pobrania tutaj.

Przypominamy, że zgodnie z regulaminem XXIX OF wszyscy uczniowie, którzy przystąpią do zawodów etapu centralnego Olimpiady otrzymają tytuł finalisty.

Informujemy ponadto, że uczestnicy OF mają prawo wglądu do testu, eseju oraz protokołu oceny Komisji Kwalifikacyjnej. Szczegółowe informacje dotyczące zasad organizacji wglądu dostępne są tutaj. W okręgu warszawskim wgląd do prac dla uczniów, którzy nie zostali zakwalifikowani do zawodów centralnych, będzie możliwy: 30.03.2017 w siedzibie Biura KGOF w godzinach 17-18:30 oraz 04.04.2017 w siedzibie Biura KGOF w godzinach 16-17:30. W innych okręgach termin wglądu zostanie ustalony w porozumieniu z KOOF w odpowiedzi na wniosek uczestnika Olimpiady.