Zarząd Główny

Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Filozoficznego

prof. dr hab. Paweł Łuków przewodniczący
dr hab. Marek Rembierz, prof. UŚ wiceprzewodniczący
dr hab. Agnieszka Nogal skarbnik
dr Bartosz Działoszyński sekretarz
prof. dr hab. Ryszard Kleszcz członek zarządu
prof. dr hab. Ryszard Mordarski członek zarządu
prof. dr hab. Leszek Sosnowski członek zarządu
prof. dr hab. Krzysztof Brzechczyn z-ca członka zarządu
mgr Kazimierz Czarnota z-ca członka zarządu
prof. dr hab. Krystyna Krauze-Błachowicz z-ca członka zarządu

Komisja Rewizyjna

 dr hab. Andrzej Łukasik członek Komisji
dr hab. Cezary Kalita członek Komisji
dr hab. Wojciech Rechlewicz członek Komisji
dr Mirosław Jodko członek Komisji
dr Mariusz Oziębłowski członek Komisji

Sąd Koleżeński

dr hab. Wiesław Wójcik, prof. UJD członek
dr Zbigniew Zalewski członek
mgr Aneta Rumak członek
dr hab. Dariusz Barbaszyński członek
prof. dr hab. Marian Wnuk członek
dr Kazimierz Łyszcz członek
dr Damian Barnat członek