Zarząd Główny

Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Filozoficznego

prof. dr hab. Paweł Łuków – przewodniczący
prof. dr hab. Barbara Markiewicz – wiceprzewodnicząca
mgr Kazimierz Czarnota – skarbnik
dr Magdalena Gawin – sekretarz
prof. dr hab Ryszard Kleszcz – członek zarządu
dr hab. Marcin Zdrenka – członek zarządu
dr hab. Marek Rembierz – członek zarządu
prof. dr hab. Krzysztof Brzechczyn – z-ca członka zarządu
prof. dr hab. Krystyna Krauze-Błachowicz – z-ca członka zarządu
prof. dr hab. Ryszard Mordarski – z-ca członka zarządu

Komisja Rewizyjna

 dr hab. prof. nadzw. Andrzej Łukasik  – przewodniczący
dr hab. Romuald Piekarski, prof. UG – członek
dr hab. prof. nadzw. Maciej Woźniczka – członek
dr hab. Wojciech Rechlewicz

dr hab. Cezary Kalita

z-ca członka

z-ca członka

Sąd Koleżeński

dr Krzysztof Wrzesiński – przewodniczący Sądu
dr hab. Wiesław Wójcik, prof. UJD – członek

dr Jadwiga Skrzypek-Faluszczak

– członek
dr Ewa Zgolińska – członek
dr Zbigniew Zalewski – członek

dr hab. Andrzej Kaniowski, prof. UŁ

– z-ca członka
mgr Zygmunt Król – z-ca członka