Kontakt


Biuro KGOF/PTF
(biuro prowadzi p. Marzena Bykowicz)
poniedziałek: 10.00-14.00
wtorek: 10.00-14.00
środa: 10.00-14.00
czwartek: dzień wewnętrzny (bez interesantów)
piątek: 10.00-14.00
email: olimpiad@ifispan.edu.pl

prof. dr hab. Barbara Markiewicz
Wiceprzewodnicząca ZG PTF, Przewodnicząca KG OF
Dyżur:

dr Magdalena Gawin
Sekretarz KG OF, sekretarz ZG PTF

mgr Agnieszka Świtalska
Sekretarz KOOF w Warszawie

email: agnieszka.a.switalska@gmail.com

adres:
ul. Nowy Świat 72, pok. 160
00-330 Warszawa
tel. (22) 65 72 759

Dane kontaktowe Komitetów Okręgowych OF: tutaj

Informacja o dyżurach wojewódzkiego koordynatora
Konkursu Filozoficznego „W drodze ku mądrości”: tutaj