Etap centralny (finał) XXX Olimpiady Filozoficznej

Zawody etapu centralnego (finał) XXX OF odbędą się 14.04.2017 w Warszawie

harmonogram eliminacji centralnych (finału) XXX OF – do pobrania tutaj
mapka z zaznaczonym miejscem organizacji zawodów – do pobrania tutaj

Informacja przypominająca kryteria oceny zawodów finału OF – do pobrania tutaj

W dniu finału XXX OF odbędą sie także eliminacje do Międzynarodowej Olimpiady Filozoficznej (MOF)

informacja dotycząca organizacji eliminacji do MOF – do pobrania tutaj