Termin etapu szkolnego XXXVI OF

Szanowni Państwo,

termin złożenia prac szkolnych został decyzją Prezydium KGOF wydłużony do 15 listopada br. 

W związku z licznymi pytaniami dotyczącymi powodów zmiany terminarza OF, poniżej zamieszczamy wyjaśnienia:

Terminarz XXXVI Olimpiady Filozoficznej uległ modyfikacji w stosunku do lat poprzednich w związku z pismem  Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z dnia 28 marca 2023 r. (WAG.071.1.1. 2023) dotyczącym terminarza zawodów olimpiad przedmiotowych w roku szkolnym 2023/2024. W bieżącym roku szkolnym egzamin maturalny    rozpoczyna się 6 maja 2024 r. (poniedziałek 6 maja 2024 r. jest pierwszym dniem powszednim przypadającym po 3 maja 2024 r.) zatem zdający, którzy będą chcieli skorzystać z uprawnienia określonego w art. 44zzh ust. 5 ustawy  z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, mogą złożyć stosowny wniosek najpóźniej 22 kwietnia 2024 r. Dokumenty o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty powinny zostać wydane zdającym odpowiednio wcześniej – do 15 kwietnia 2014 r.

W związku z tak określonymi warunkami, termin zawodów centralnych określony został na 6. kwietnia 2024 r. Przesunięciu uległy także pozostałe terminy. 13 stycznia 2024 odbywają się zawody okręgowe, w związku z czym, skrócony został również termin składania prac etapu szkolnego.  

 

 

Terminarz XXXVI OF

Szanowni Państwo,

przypominamy i uczulamy, że terminarz XXXVI OF uległ w stosunku do poprzednich lat pewnej modyfikacji. Tym roku wygląda on następująco:

31.10.2023 r. – termin składania prac etapu szkolnego
13.01.2024 r. – termin zawodów okręgowych
06.04.2024 r. – termin zawodów centralnych

System zdalnej rejestracji uczestników zostanie uruchomiony do dnia 30.09 br.

Tematy szkolne XXXVI Olimpiady Filozoficznej

Szanowni Państwo,

poniżej publikujemy listę tematów szkolnych XXXVI Olimpiady Filozoficznej. Lista zawierająca sugestie bibliograficzne odnaleźć można tutaj.

1. Czy polityką kieruje rozum czy emocje?

Opiekun naukowy: prof. dr hab. Agnieszka Nogal

2. Czy nasze poznawanie innych ludzi różni się od tego, w jaki sposób poznajemy siebie lub przedmioty nieożywione takie jak kamienie, drzewa i chmury? Poznanie umysłów innych w świetle współczesnej epistemologii i kognitywistyki

Opiekun naukowy: dr Katarzyna Kuś

3. Sztuka jako medium refleksji krytycznej

Opiekun naukowy: dr hab. Mateusz Salwa

4. Czy nowe technologie cyfrowe i sieciowe są realizacją idei Panoptikonu?

Opiekun naukowy: dr Bartosz Działoszyński

5. Rola aniołów w filozofii średniowiecznej. Istotne zagadnienie filozoficzne czy zbędny dodatek?

Opiekun naukowy: dr hab. Bogna Kosmulska

6. Czy współczesna myśl filozoficzna zajmuje się obecnością mitu, kwestią mitu i pojęciem mitu?

Opracuj temat , nawiązując do prac Leszka Kołakowskiego

Prace podejmujące to zagadnienie biorą udział w konkursie o nagrodę im Leszka Kołakowskiego. Regulamin konkursu dostępny na stronie olimpiad@ifis.pan.edu.pl

Opiekun naukowy: prof. dr hab. Barbara Markiewicz

7. Czy wiedza może być fałszywa i nie być przekonaniem. Rozważ relację między wiedzą a przekonaniem i prawdą.

Opiekun naukowy: dr hab. Tomasz Puczyłowski

8. Czy zgadzasz się z Elzenbegiem, że „Jeżeli umysł jest „nożem”, to wolno (…) wypowiedzieć paradoks

następujący: tylko nożem choć trochę jeszcze tępym można krajać chleb lub mięso; nożem w stanie

doskonałej ostrości da się ciąć już tylko powietrze.”

Opiekun naukowy: dr hab. Kinga Kaśkiewicz

9. Czy we współczesnych demokracjach liberalnych obserwujemy wzmocnienie czy osłabienie jakości kultury politycznej?

Opiekun naukowy: dr hab. Krzysztof Przybyszewski

10. Jaki jest cel zdobywania wiedzy i uprawiania filozofii? Omów zagadnienie, odnosząc się do wybranych poglądów filozofów starożytnych oraz sformułuj własne stanowisko

Opiekun naukowy: dr hab. Krzysztof Łapiński

11. Czy religia określa formę i charakter społeczeństwa?

Opiekun naukowy: dr hab. Marek Nowak

12. Czy chcącemu nie dzieje się krzywda? Moralne granice przedmiotowego traktowania samego siebie i dobrowolnego wyzysku

Opiekun naukowy: dr Emilia Kaczmarek

13. Czy buddyjskie pojęcie pustki w jakikolwiek sposób wiąże się z nicością?

Opiekun naukowy: prof. dr hab. Piotr Balcerowicz

Uroczyste zakończenie XXXV OF

Szanowni Państwo,

zapraszamy na uroczyste zakończenie XXXV Olimpiady Filozoficznej oraz konkursu filozoficznego „W drodze ku mądrości”, które odbędą się w dniu 24.06.2023 r. od godz. 12:30 w formie zdalnej.

Program

Uroczystego Zakończenie XXXV Olimpiady Filozoficznej 2022/2023 w dniu 24.06 br.

Program

12:30-12:40 przywitanie uczestników

12:40-13:10 wykład Przewodniczącej KGOF, prof. Agnieszki Nogal, pt.: Rozum teoretyczny i praktyczny w nauczaniu filozofii

13:10-13:30 prezentacja zwycięzców XXXV OF

13:30-13:45 prezentacja nagród: czasopismo „Filozofuj!” oraz Pogawędnik Filozoficzny

13:45-14:00 sprawozdanie z przebiegu XXXV OF

14:00-14:15 zapowiedzi dotyczące XXXVI OF

14:15-15:00 uroczyste zakończenie Konkursu Filozoficznego „W drodze ku mądrości”

Spotkanie będzie miało charakter zdalny i odbędzie się za pośrednictwem platformy Zoom.

Link do spotkania:

Join Zoom Meeting https://uw-edu-pl.zoom.us/j/98236994811?pwd=NEo5MW1qNVJUTml6c0g3WS95NFpkUT09

Meeting ID: 982 3699 4811 Passcode: 507469

Finał XXXV OF – informacje organizacyjne

Szanowni Państwo,

rozpiska godzinowa wejść pojawi się dziś na stronie w godzinach wieczornych. 

Eliminacje do Międzynarodowej Olimpiady Filozoficznej odbędą się zgodnie z zapowiedzią dzisiaj, t. 21.04 br. w godz. 17:00-20:00 na Wydziale Filozofii UW (Krakowskie Przedmieście 3) w Auli im. M. Ossowskiej (nr 116).