Sponsorzy

Serdecznie dziękujemy wydawnictwom, które wsparły organizację Olimpiady Filozoficznej przekazując cenne publikacje książkowe z przeznaczaniem na nagrody wręczane laureatom XXX Olimpiady Filozoficznej. Sponsorami nagród książkowych XXX Olimpiady Filozoficznej były:

  • Wydawnictwo Aletheia
  • Wydawnictwo Czarne
  • Wydawnictwo IFiS PAN
  • Wydawnictwo Literackie
  • Instytut Wydawniczy Pax
  • Wydawnictwo Naukowe PWN
  • Wydawnictwo Naukowe Scholar
  • Wydawnictwo Universitas
  • Wydawnictwo Wydziału Filozofii i Socjologii UW
  • Społeczny Instytut Wydawniczy ZNAK