Cele

Ogólnym celem Polskiego Towarzystwa Filozoficznego jest uprawianie i krzewienie nauk filozoficznych.