Etap centralny XXX OF – komisje

Informacja o przyporządkowaniu uczestników finału OF do komisji egzaminacyjnych wraz ze wskazaniem sali egzaminu i kolejności zdawania do pobrania tutaj

UWAGA: Komisja egzaminacyjna nr VIII została przeniesiona do nr 158 w Pałacu Staszica. 

Aktualny harmonogram finału (uzupełniony o wskazanie sal zebrań) do pobrania tutaj

Mapka z znaczonym miejscem organizacji finału do pobrania tutaj