Oddziały Terenowe


Polskie Towarzystwo Filozoficzne – Oddział w Białymstoku

 

Zarząd:

Dr hab. Sławomir Marek Raube – przewodniczący

Dr hab. Jacek Feliks Breczko – wiceprzewodniczący
Mgr Jolanta Sawicka – sekretarz
Mgr Łukasz Adamski – skarbnik

Komisja Rewizyjna:

Dr hab Tomasz Olchanowski

Dr Bartosz Kuźniarz 
Mgr Maciej Roszkowski

adres:

Katedra Filozofii i Etyki
Uniwersytet w Białymstoku
Plac Uniwersytecki 1
15-450 Białystok

Polskie Towarzystwo Filozoficzne – Oddział w Bydgoszczy

adres:

Instytut Kulturoznawstwa i Filozofii
Wyższa Szkoła Gospodarki
ul. Garbary 2
85-225 Bydgoszcz

 

Przewodniczący: dr hab. Ryszard Mordarski, prof. UKW

Sekretarz: dr Grzegorz A. Dominiak

Skarbnik: dr hab. Wojciech Torzewski, prof. UKW


Polskie Towarzystwo Filozoficzne – Oddział w Cieszynie

Zarząd:

Dr hab. Marek Rembierz – przewodniczący
Dr hab. Krzysztof Śleziński- wiceprzewodniczący
Dr Lucjan Wroński – skarbnik

adres:

Zakład Filozofii
ul. Bielska 62
43-300 Cieszyn

 


Polskie Towarzystwo Filozoficzne – Oddział w Częstochowie

Zarząd:

Dr hab. Adam Olech – przewodniczący
Dr Dariusz Oziębłowski-sekretarz
Dr Henryk Popowski -skarbnik

Komisja Rewizyjna:

Dr Marek Perek – przewodniczący
Dr hab. Andrzej Tarnopolski – członek
Dr hab. Maciej Woźniczka – członek

adres:

U H-P im. Jana Długosza
ul. Armii Krajowej 36A, p. 304
42-200 Częstochowa

telefon:

(0-34) 378-42-09

strona www:

www.zfi.ajd.czest.pl


Polskie Towarzystwo Filozoficzne – Oddział w Gdańsku

Zarząd:

Dr hab. Romuald Piekarski, prof. UG – przewodniczący
Mgr Maria Łojek-Kurzętkowska – sekretarz
Dr Jacek Halasz – skarbnik
Mgr Krystyna Bembennek – członek
Dr Lech Grudziński – członek

prof. Bogusław Żyłko – członek

Dr Wojciech Zieliński – członek

adres:

Instytut Filozofii Uniwersytetu Gdańskiego
ul. Bażyńskiego 4
80-952 Gdańsk

telefon:

(0-58) 301-22-08

 


Polskie Towarzystwo Filozoficzne – Oddział w Kaliszu

Zarząd:

prof. ndzw. dr hab. Hubert T. Mikołajczyk
dr Grzegorz Matuszczak
ks dr hab. Jan Grzeszczak
dr Anna Ziółkowksa

Komisja Rewizyjna:

ks dr Andrzej Latoń
dr Maciej Michalski
mgr Jarosław Ambroziak

adres:

I L.O. im A. Asnyka
ul. Grodzka 1
62-800 Kalisz

telefon:

 

 


Polskie Towarzystwo Filozoficzne – Oddział w Kielcach

Zarząd:

Dr hab. Wojciech Rechlewicz – przewodniczący
Dr Piotr Iwański– sekretarz
Mgr Magdalena Ziarko – skarbnik

Komisja Rewizyjna:

Dr Monika Kardaczyńska – przewodnicząca
Dr Wioletta Gul-Rechlewicz  – członek
Dr Lidia Zasacka – członek

adres:

ul. Świętokrzyska 21B pok. 18
25-406 Kielce

telefon:

( 0-41) 349-65-45,
(0-41) 349-65-61

 


Polskie Towarzystwo Filozoficzne – Oddział w Katowicach

Zarząd:

Prof. zw. dr hab. Andrzej Noras – przewodniczący

dr hab. Tomasz Kubalica – z-ca przewodniczącego

Dr hab. Tomasz Bęben – sekretarz
Dr Elżbieta Struzik – skarbnik

adres:

Instytut Filozofii Uniwersytetu Śląskiego
ul. Bankowa 11
40-007 Katowice

telefon:

(0-32) 258-04-13

 


Polskie Towarzystwo Filozoficzne – Oddział w Krakowie

Zarząd:

Prof. dr hab. Justyna Miklaszewska – przewodnicząca
Prof. dr hab. Janusz Majcherek – wiceprzewodniczący
Dr Filip Kobiela – skarbnik
Dr Zbigniew Zalewski – sekretarz
Prof. dr hab. Janina Filek – członek

Komisja Rewizyjna:

Dr Anna Małecka – przewodnicząca
Dr Paweł Wójs – członek
Dr Katarzyna Barska – członek

adres:

Instytut Filozofii Uniwersytetu Jagiellońskiego
ul. Grodzka 52, pok. 92
31-044 Kraków

telefon:

(0-12) 244 29 16(0-12) 663 18 01 – Prof. dr hab. Justyna Miklaszewska; środy w godz. 12:30 – 14:00

strona www:

http://www.krakow.ptfilozofia.pl/


Polskie Towarzystwo Filozoficzne – Oddział w Lublinie

Zarząd:

Prof. dr hab. Marek Hetmański – przewodniczący

dr hab. Zbigniew Wróblewski – wiceprzewdniczący 
Dr Marcin Rządeczka – sekretarz
Dr hab. Andrzej Łukasik- skarbnik
dr Halina Rarot

 

 

adres:

Wydział Filozofii i Socjologii UMCS
pl. M.C. Skłodowskiej 4
420-031 Lublin

telefon:

(0-81) 537-51-93

 


Polskie Towarzystwo Filozoficzne – Oddział w Łodzi

Zarząd:

Prof. dr hab. Marek Gensler-przewodniczący
Dr hab. Wioletta Kazimierska-Jerzyk, prof. UŁ – skarbniczka
Dr Marcin Bogusławski – sekretarz

Komisja Rewizyjna:

 – przewodnicząca
prof. nadzw. dr hab. Marek Kozłowski – członek
Dr hab. Janusz Maciaszek, prof. UŁ – członek

adres:

Instytut Filozofii Uniwersytetu Łódzkiego
ul. Lindeyla 3/7
90-131 Łódź

https://www.uni.lodz.pl/ptf

telefon:

 

 


Polskie Towarzystwo Filozoficzne – Oddział w Olsztynie

Zarząd:

Dr hab. Dariusz Barbaszyński – przewodniczący
Dr Marek Jawor – sekretarz
dr Agnieszka Biegalska – skarbnik

Komisja Rewizyjna:

Dr hab. Ewa Starzyńska-Kościuszko – przewodniczący
Dr Marta Śliwa
prof. dr hab. Mieczysław Jagłowski

adres:

Studium Nauk Społecznych
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski
ul. Obitza 2
10-725 Olsztyn

telefon:

(089) 523-34-89

 


Polskie Towarzystwo Filozoficzne – Oddział w Opolu

Zarząd:

Dr Grzegorz Francuz- przewodniczący e-mail franc@uni.opole.pl
Prof. dr hab. Urszula Wybraniec- Skardowska
Mgr Marcin Pietrzak -sekretarz
Prof. Tadeusz Olewicz- skarbnik

Komisja Rewizyjna:

Prof. Krzysztof Rotter – przewodniczący
Dr Stanisław Kijaczko- członek
Mgr Jacek Waldmajer – członek

adres:

Instytut Filozofii Uniwersytet Opolski
ul. Katowicka 89
45-061 Opole

telefon:

(0-77) 452-74-90

 


Polskie Towarzystwo Filozoficzne – Oddział w Poznaniu

Zarząd:

prof. Krzysztof Brzechczyn – przewodniczący
dr Mikołaj Domaradzki – sekretarz
dr Tomasz Rzepiński – skarbnik
dr Artur Jocz – członek Zarządu (odpowiedzialny za Olimpiadę Filozoficzną)

Komisja Rewizyjna:

dr Piotr Dawidziak
prof. Barbara Kotowa
prof. Barbara Pogonowska

adres:

Instytut Filozofii UAM
ul. Szamarzewskiego 89C
6-568 Poznań

telefon:

(0-64) 829-21-47


Polskie Towarzystwo Filozoficzne – Oddział w Radomiu

Zarząd:

Dr Wiesław Chudoba –przewodniczący
Mgr Elżbieta Górecka – sekretarz
Mgr Antoni Sokołowski – skarbnik

Komisja rewizyjna:

Mgr Beata Szylko – przewodnicząca
Dr Kazimierz Łyszcz
Dr Joanna Pieregończuk-Kowalska

adres:

Zakład Filozofii i Socjologii pok. 302
Politechnika Radomska
Ul. Chrobrego 31
26-600 Radom

telefon:

(0-48)  381 03 74


Polskie Towarzystwo Filozoficzne – Oddział w Rzeszowie

Zarząd:

Dr hab. Witold Nowak, prof. URz – przewodniczący
Dr Krzysztof Michalski- sekretarz
Dr Izabela Pasternak – skarbnik

Komisja Rewizyjna:

 

adres:

Instytut Filozofii U Rz
ul. Rejtana 16C
35-310 Rzeszów

telefon:

(0-17) 862-56-28,
(0-17) 872-10-10


Polskie Towarzystwo Filozoficzne – Oddział w Siedlcach

Zarząd:

Dr hab. Cezary Kalita, prof. UPH w Siedlcach – przewodniczący
Dr Ewa Zgolińska – wiceprzewodnicząca
Dr hab. Mariusz Kubiak, prof. UPH w Siedlcach- sekretarz


Polskie Towarzystwo Filozoficzne – Oddział w Szczecinie

Zarząd:

przewodniczący
– sekretarz

skarbnik

Komisja Rewizyjna:

 

adres:

 


Polskie Towarzystwo Filozoficzne – Oddział w Toruniu

Zarząd:

Prof. dr hab. Ryszard Wiśniewski – przewodniczący
Dr hab. Krzysztof Wawrzonkowski. Prof. UMK – skarbnik

Komisja Rewizyjna:

Dr hab. Zbigniew Nerczuk – przewodniczący
Dr hab. Marcin Zdrenka

adres:

 


Polskie Towarzystwo Filozoficzne – Oddział w Warszawie

Zarząd:

Dr Katarzyna Bielińska – przewodnicząca
mgr Kinga-Elert-Gadacz – sekretarz
Mgr Kazimierz Czarnota – skarbnik

Komisja Rewizyjna:

 

adres:

ul. Krakowskie Przedmieście 3, pok. 305, 00-047 Warszawa


Polskie Towarzystwo Filozoficzne – Oddział we Wrocławiu

Zarząd:

Dr Andrzej Lorczyk – przewodniczący
Dr Agnieszka Bandura – sekretarz

Prof Maciej Manikowski – skarbnik

Komisja Rewizyjna:

Dr hab. Janusz Jaskóła

Dr Piotr Martin

Dr Łukasz Nysler

adres:

 


Polskie Towarzystwo Filozoficzne – Oddział w Zielonej Górze

Zarząd:

przewodniczący
– sekretarz

skarbnik

Komisja Rewizyjna:

 

adres:

 

 

One Comment