Kwalifikacja do zawodów etapu centralnego XXX Olimpiady Filozoficznej

Zapraszamy do zapoznania się z listą uczniów zakwalifikowanych do zawodów etapu centralnego XXX Olimpiady Filozoficznej.

Lista uczniów zakwalifikowanych do zawodów etapu centralnego XXX OF – do pobrania tutaj (lista w porządku alfabetycznym)

Przypominamy, że zgodnie z regulaminem XXX OF wszyscy uczniowie, którzy przystąpią do zawodów etapu centralnego Olimpiady otrzymają tytuł finalisty.

Szczegółowe informacje dotyczące możliwości wglądu do prac i arkuszy oceny prac oraz zasad organizacji wglądu dostępne są tutaj.  W okręgu warszawskim wgląd do prac dla uczniów, którzy nie zostali zakwalifikowani do zawodów centralnych, będzie możliwy: 22.03.2018 w siedzibie Biura KGOF w godzinach 15:00-17:00 oraz 23.03.2018 w siedzibie Biura KGOF w godzinach 16:00-17:30. W innych okręgach termin wglądu zostanie ustalony w porozumieniu z KOOF w odpowiedzi na wniosek uczestnika Olimpiady.