Zgłoszenia

Zapraszamy do udziału w XXXV Olimpiadzie Filozoficznej.

Kto może wziąć udział w Olimpiadzie Filozoficznej?
Adresatami  Olimpiady Filozoficznej są zainteresowani filozofią uczniowie liceów ogólnokształcących, techników, branżowej szkoły I stopnia i branżowej szkoły II stopnia.
Uczestnikami Olimpiady Filozoficznej, po uzyskaniu zgody KO OF, mogą być również uczniowie szkół podstawowych, w szczególności realizujący indywidualny program lub tok nauki, rekomendowani przez szkołę. (§ 3.1 i § 3.2 Regulaminu XXXIV Olimpiady Filozoficznej).

Terminarz XXXVI Olimpiady Filozoficznej:
15.11.2023 r. – termin składania prac etapu szkolnego
13.01.2024 r. – termin zawodów okręgowych
06.04.2023 r. – termin zawodów centralnych

Aby zgłosić się do udziału w XXXV Olimpiadzie Filozoficznej, należy dokonać zdalnej rejestracji.

Zaloguj się/Zarejestruj się 

Dodatkowe informacje:
Więcej informacji dotyczących sposobu organizacji i przebiegu Olimpiady, a także materiały edukacyjne pomocne w przygotowaniu do zawodów, znaleźć można w publikacjach udostępnianych przez KGOF. Zapraszamy do lektury:

  • Biuletynu Olimpiady Filozoficznej (dostępny )
  • Informatora XXXIII OF (tutaj)
  • Przewodnika po Olimpiadzie Filozoficznej (dostępny 
  • Materiałów edukacyjnych KGOF (dostępne tutaj)
  • Formularz RODO (tutaj)

Kwestie związane z organizacją XXXIV Olimpiady Filozoficznej reguluje Regulamin XXXIV OF

W przypadku ewentualnych pytań  prosimy o kontakt z właściwym KOOF lub KGOF