Sprawy członkowskie

Jak zostać członkiem Polskiego Towarzystwa Filozoficznego?

Aby zostać członkiem Polskiego Towarzystwa Filozoficznego, należy wypełnić Deklarację Członkowską, podpisaną przez, co najmniej, dwóch członków PTF. Deklarację tę należy złożyć do wybranego oddziału lokalnego PTF lub bezpośrednio do Zarządu Głównego PTF (lista członków Zarządu Głównego PTF oraz członków władz oddziałów lokalnych PTF wraz z adresami znajduje się na stronie internetowej).

Deklaracja ta musi zostać oficjalnie przyjęta przez Zarząd Główny PTF lub przez Walne Zgromadzenie Delegatów PTF.

Osoba, która zostanie przyjęta w poczet członków PTF, zostaje o tym fakcie poinformowana pisemnie, na adres wskazany na Deklaracji.

Jakie obowiązki ciążą na członkach Polskiego Towarzystwa Filozoficznego?

Podstawowym obowiązkiem członków Polskiego Towarzystwa Filozoficznego jest krzewienie nauk filozoficznych.

Ponadto do obowiązków członków Polskiego Towarzystwa Filozoficznego należy opłacanie składek członkowskich.

Ile wynoszą składki członkowskie oraz gdzie je uiszczać?

Składki należy opłacać raz do roku. Roczna opłata dla członków z tytułem zawodowym magistra lub doktora wynosi 40 zł, dla członków ze stopniem naukowym doktora habilitowanego i tytułem naukowym profesora wynosi 60 zł.

Opłaty należy wpłacać na konto o numerze:      58249000050000453088018002

One Comment

  1. Uprzejmie prosze o potwierdzenie w odpowiednim terminie ewentualnego przyjecia w grono czlonkow PTF.