Zgłoszenia na I etap XXX Olimpiady Filozoficznej

Przypominamy, że 30.11.2017 (czwartek) upływa ostateczny termin zgłaszania prac pisemnych na pierwszy etap XXX Olimpiady Filozoficznej. Szczegółowe informacje dotyczące trybu zgłaszenia prac na Olimpiadę znajdują się tutaj.

KOOF w Warszawie – zgłoszenia prac

Prace pismene i zgłoszenia na pierwszy etap OF przyjmuje sekretarz KOOF w Warszawie mgr Jarosław Jarszak.
30.11.2017 sekretarz KOOF będzie dyżurował w biurze KGOF (Pałac Staszica, pokój 160, ul. Nowy Świat 72, 00-330 Warszawa) w godz. 16:30-17:30. (Przypominamy, że oprócz (1) pracy w formie wydruku należy dostarczyć (2) wypełniony formularz zgłoszeniowy[do pobrania tutaj] oraz (3) przesłać elektroniczną wersję pracy na adres mailowy KOOF lub biura KGOF [tutaj] albo dostarczyć ją na płycie CD)

W czawrtek 30.11 prace pisemne na I etap Olimpiady przyjmowane będą także:
w Biurze KGOF w godz. pracy biura (10-14)
oraz na dyżurach sekretarzy KGOF:
mgr Jan Molina (w godz. 15:00-16:00), dr Magdalena Gawin (w godz.16:00-16:45).
Pracę wraz ze zgłoszeniem można także przesłać listem poleconym na adres właściwego KOOF (adresy KOOF dostępne są tutaj).
W przypadku przesłąnia pracy pocztą decyduje data stempla pocztowego

Zaproszenie na seminarium metodyczne

Czy można i czy warto w nowoczesny sposób nauczać filozofii?

Cykliczne seminarium metodyczne organizowane przez Komitet Główny Olimpiady Filozoficzne w dniu 7.10.2017 r. (sobota) w Warszawie (Pałac Staszica,ul. Nowy Świat 72, sala nr 268).

W tym roku tematem seminarium będzie problem nowoczesnego sposobu nauczania filozofii. Problem ten odnosi się zarówno do nowoczesnych metod dydaktyki filozofii, jak i uwzględnienia filozoficznych aspektów zagadnień i problemów charakteryzujących nowoczesne społeczeństwa. Podejmiemy zatem temat stosowania i wartości takich metod nauczania filozofii, jak tutoring, coatching czy mentoring oraz możliwości wykorzystania najnowszych technologii w procesie edukacyjnym.

W trakcie seminarium zaplanowane są wykłady, dyskusje i warsztaty poprowadzone przez prof. Barbarę Markiewicz, dr hab. Annę Malitowską, dr hab. Krzysztofa Ślezińskiego, dr Piotra Stankiewicza, dr Magdalenę Gawin i Jana Molinę.

W imieniu KG OF serdecznie zapraszamy członków komitetów okręgowych Olimpiady Filozoficznej, członków Polskiego Towarzystwa Filozoficznego oraz nauczycieli filozofii i etyki. Udział w seminarium jest bezpłatny i finansowany ze środków Komitetu Głównego Olimpiady Filozoficznej. Zgłoszenia należy kierować na adres olimpiad@ifispan.waw.pl do dnia 2.10.2017 r. Liczba miejsc ograniczona.

Program seminarium do pobrania tutaj.

Formularz zgłoszeniowy do pobrania tutaj.

Uwaga:

KGOF finansuje udział, dojazd oraz obiad uczestników seminarium.

Środki przeznaczone na organizację seminarium metodycznego pochodzą z funduszy Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Tematy prac pisemnych etapu szkolnego XXX Olimpiady Filozoficznej

Zapraszamy do zapoznania się z tematami prac pisemnych etapu szkolnego XXX Olimpiady Filozoficznej i sugestiami bibliograficznymi. Tematy zostały opublikowane na stronie internetowej w zakładce „Program” oraz na ulotce XXX OF.

ULOTKA XXX OF z TEMATAMI i SUGESTIAMI BIBLIOGRAFICZNYMI (do pobrania tutaj)

Przypominamy, że termin składania prac etapu szkolnego upływa 30 listopada 2017 r.

 

 

Uroczyste zakończenie XXIX Olimpiady Filozoficznej i Konkursu Filozoficznego „W drodze ku mądrości”

Serdecznie zapraszamy na uroczyste zakończenie XXIX Olimpiady Filozoficznej oraz Konkursu FIlozoficznego „W drodze ku mądrości”, które odbędzie się 26 maja o godz. 11.00 w sali im. J. Brudzińskiego w Pałacu Kazimierzowskim na terenie Kampusu Głównego Uniwersytetu Warszawskiego (ul. Krakowskie Przedmieście 26/28). 

Program uroczystości do pobrania tutaj

Filozoficzne czasopismo internetowe „Machina myśli”

Zachęcamy do lektury filozoficznego magazynu internetowego „Machina myśli”

„Machina Myśli jest czasopismem internetowym poświęconym popularyzowaniu filozofii oraz jej związków z nauką i sztuką.  Machina Myśli skupia się przede wszystkim na prezentowaniu myśli współczesnej – najwięcej uwagi poświęcając takim nurtom jak poststrukturalizm, nowy materializm, posthumanizm czy psychoanaliza”.