Dodatkowy termin etapu okręgowego

Ze względu na pokrywające się terminy olimpiad przedmiotowych w tym roku szkolnym, został wyznaczony dodatkowy termin etapu okręgowego na dzień 22.02.2020 r.

Warunkiem konicznym możliwości podejścia do etapu okręgowego w dodatkowym terminie jest złożenie podania do KGOF (na adres: olimpiad@ififspan.waw.pl) wraz z uzasadnieniem oraz podaniem właściwego Komitetu Okręgowego OF do dnia 10.02.2020 r.

Zawody okręgowe w drugim terminie będą odbywały się w Komitetach Okręgowych.

Wyniki etapu szkolnego dla okręgu warszawskiego

Szanowni Państwo,

wyniki etapu szkolnego XXXII OF w okręgu warszawskim są do pobrania tutaj. Uczestników zainteresowanych uzyskaniem informacji o liczbie zdobytych punktów proszę o kontakt mailowy (agnieszka.a.switalska@gmail.com). Wgląd w protokół oceny pracy jest możliwy po wcześniejszym mailowym zgłoszeniu takiej chęci przez uczestnika etapu szkolnego. Z protokołem oceny pracy będzie można zapoznać się podczas moich dyżurów w dniach 30.12.2019 oraz 2.01.2020. Uczestnikom OF zgodnie z regulaminem przysługuje 7 dni roboczych na odwołanie się od decyzji komitetu okręgowego. Odwołania są przyjmowane w wersji elektronicznej do dnia 3.01.2020 r.

Ogłoszenie

Komitet warszawski informuje, że ze względu na dużą liczbę prac z etapu szkolnego, lista osób zakwalifikowanych do etapu okręgowego OF z okręgu warszawskiego zostanie opublikowana 20 grudnia 2019.

Z przykrością informujemy również, że sekretarz komitetu warszawskiego przebywa obecnie na zwolnieniu lekarskim i jej czwartkowy dyżur w dniu 12.12.2019 r. jest odwołany.