Prośba

Szanowni Państwo,

mamy ogromną prośbę, aby osoby, które zostały zakwalifikowane do zawodów centralnych, aby przesłali ponownie formularze zgłoszeniowe. Niestety nie wszystkie są czytelne, aby potrzebujemy ich, aby się z Państwem nie tylko skutecznie komunikować, ale także wystawić  zaświadczenia.

Wiemy, że wiele osób wysłało formularze wypełnione cyfrowo, ale niestety nie wszystkie (dlatego prosimy wszystkich, zakładając, że większość Państwa ma już przygotowaną dokumentację). 

Prosimy ogromnie o wypełnianie dokumentacji w wersji cyfrowej. Jeżeli nie mogą Państwo wydrukować dokumentu, proszę wysłać bez podpisu, gdyż chodzi oto, aby dane były wyraźnie napisane.

Formularz proszę wysyłać na adres: olimpiad@ifispan.waw.pl lub olimpiad@ifispan.edu.pl

Dziękujemy!

Komunikat KOOF w Warszawie

Komunikat KOOF w Warszawie

Na adresy mailowe uczestników, przystępujących do etapu okręgowego w I terminie (13.02.2021), została wysłana wiadomość z linkiem do sobotnich eliminacji na Zoomie. Jeśli któryś z uczestników nie otrzymał takiej wiadomości, proszony jest o pilny kontakt z komitetem okręgowym: koofwaw@gmail.com.

Uwagi dotyczące zawodów okręgowych – eseje

Szanowni Państwo,

część pierwsza zawodów okręgowych, a więc pisanie esejów odbędzie się w dniu 13.02 br. (sobota). Zawody rozpoczną się o godzinie 9:00, przy czym ze względu na konieczność weryfikacji Państwa tożsamości prosimy o to, aby Państwo pojawili się na co najmniej 30 minut przed momentem rozpoczęcia egzaminu (w przypadku okręgu warszawskiego należy pojawić się o 8:15). Powinni mieć Państwo przygotowane dokumenty potwierdzające tożsamość.

Zawody w większości odbędą się w trybie zdalnym. Jednak w następujących okręgach odbędą się w trybie stacjonarnym: Bielsko-Biała, Opole, Radom, Rzeszów, Skierniewice.

Pozostali Państwo powinni otrzymać od KOOF linki (najpóźniej w dniu jutrzejszym) do spotkań, na które trzeba się zalogować.

Tematy esejów zostaną Państwu przedstawione na egzaminie. Zostaną także opublikowane na niniejszej stronie o godz. 9:00.

Na napisanie eseju mają Państwo 150 minut. Po tym czasie (plus 10 minut), ci z Państwa, którzy piszą w trybie zdalnym, powinni wysłać esej na adres mailowy właściwego komitetu okręgowego. Prosimy, aby wysłali Państwo esej w dwóch wersjach, tj. plik PDF oraz plik tekstowy. Powinni Państwo również przesłać skan lub zdjęcie oświadczenia autora/ki pracy (tutaj).  

Szczegółowe informacje dotyczące platformy i jej obsługi zostaną Państwu dostarczone przez właściwe komitety okręgowe.

Powodzenia!

Komunikat KOOF w Warszawie

Komunikat KOOF w Warszawie Zapraszamy wszystkich uczestników etapu II z okręgu warszawskiego do udziału w spotkaniu organizacyjnym przed eliminacjami pisemnymi, które w naszym okręgu przeprowadzone zostaną na platformie Zoom. Spotkanie organizacyjne odbędzie się w środę 10.02.2020 o godz. 17:30. Przekażemy na nim Państwu informacje dotyczące przebiegu eliminacji pisemnych oraz późniejszych egzaminów ustnych, będziecie mieć Państwo również możliwość przetestowania swoich kamerek oraz funkcji dołączania do pokoi. Serdecznie zachęcamy do udziału w spotkaniu. Agnieszka Świtalska Sekretarz KOOF w Warszawie Agnieszka Świtalska is inviting you to a scheduled Zoom meeting. Topic: II etap OF online – spotkanie organizacyjne Time: Feb 10, 2021 05:30 PM Warsaw Join Zoom Meeting https://us02web.zoom.us/j/82905785293… Meeting ID: 829 0578 5293 Passcode: D7Cs15

Kryteria oceny obowiązujące na zawodach okręgowych XXXIII OF

Szanowni Państwo,
przypominamy, że eseje II etapu OF będą oceniane zgodnie z kryteriami, które znaleźć można na stronie: http://ptfilozofia.pl/materialy-edukacyjne/ (skrócony opis deskryptorów).
 
Z kolei część ustna będzie oceniana według następujących kryteriów:
Pytania za 20 pkt:
a) merytoryczna poprawność wypowiedzi (12 pkt)
b) umiejętność posługiwania się terminologią filozoficzną (6 pkt)
c) forma wypowiedzi (2 pkt)
 
Pytanie za 10 pkt:
a) merytoryczna poprawność wypowiedzi (8 pkt)
b) forma wypowiedzi (2 pkt)
 
Pytań za 20 pkt będzie dwa i będą one obejmowały zagadnienia zawarte w trzech pierwszych blokach tematycznych, zawartych w Programie XXXIII OF. Pytanie za 10 pkt będzie obejmowało zagadnienia zawarte w czwartym bloku tematycznym.

Dodatkowy termin II etapu OF

Szanowni Państwo,

w tym roku został zaplanowany dodatkowy termin zawodów okręgowych OF (pisanie eseju) na dzień 27.02.2021 r. (sobota).

Aby wziąć udział w etapie okręgowym w drugim terminie, należy przesłać podanie na adres: olimpiad@ifispan.waw.pl zawierające uzasadnienie (kolizja terminów z inną olimpiadą przedmiotową lub choroba).