Lista osób rekomendowanych do eliminacji finałowych XXXIV OF z okręgu warszawskiego i Siedlec

Szanowni Państwo,
lista osób rekomendowanych do finału XXXIV OF z okręgu warszawskiego i Siedlec, które przystąpiły do eliminacji okręgowych w I terminie (26.02.2022) jest do pobrania tutaj. Osoby nierekomendowane do finału mają możliwość uzyskania wglądu w punktację swojej pracy oraz złożenia odwołania w terminie 7 dni od publikacji wyników.