Komunikat KOOF w Warszawie dla prac z okręgu warszawskiego i siedleckiego

Szanowni Państwo,
w związku ze zbliżającym się terminem nadsyłania prac etapu szkolnego, prosimy o zapoznanie się z poniższymi wytycznymi:
1. Dokumenty należy przesłać w wersji elektronicznej – esej prosimy zapisać w dwóch formatach (pdf i doc lub docx), nazwą obu plików powinno być imię i nazwisko Autora/ki pracy. Formularz zgłoszeniowy (do pobrania ze strony https://ptfilozofia.pl/zgloszenia/) wypełnia się elektronicznie, a następnie przesyła się skan/zdjęcie podpisanego wydruku formularza oraz klauzuli RODO wraz z pracą na wskazany adres mailowy KOOF.
2. Adres mailowy KOOF w Warszawie, na który należy przesłać dokumenty (formularz zgłoszeniowy, klauzulę RODO oraz esej zapisany w dwóch formatach) do dn. 30.11.2021 godz. 23:59, to: koofwaw@gmail.com. Rekomendujemy ustawienie (w opcjach wysłania wiadomości) powiadomienia o odczytaniu maila przez adresata.
3. Zachęcamy do samodzielnego wysyłania prac przez uczestników etapu szkolnego, tak żeby Państwa adresy mailowe od razu funkcjonowały w bazie adresów. Znacząco usprawni to pracę komisji.
Wszelkie pytanie oraz wątpliwości prosimy kierować na adres mailowy KOOF.
Agnieszka Świtalska
sekretarz KOOF w Warszawie