Lista osób zakwalifikowanych do finału XXXII OF

Szanowni Państwo,
lista osób zakwalifikowanych do finału XXXII OF jest do pobrania tutaj.

Informacja dotycząca procedury odwoławczej:

Ze względu na obostrzenia związane z zagrożeniem epidemiologicznym prosimy osoby niezakwalifikowane, a zainteresowane złożeniem odwołania o przesłanie na adres: olimpiad@ifispan.waw.pl prośby o udostępnienie pracy do wglądu. Prace te będą wysyłane zwrotnie pocztą elektroniczną. Odwołania od braku kwalifikacji przyjmowane będą również za pośrednictwem poczty email.

UWAGA!!!

Szanowni Państwo,

zgodnie z wytycznymi z MEN finał XXXII OF zostaje odwołany w związku z zagrożeniem epidemiologicznym. Wszyscy uczestnicy XXXII OF, którzy zostaną zakwalifikowani do finału, otrzymają tytuł finalisty OF.

Jednocześnie informuję, że Międzynarodowa Olimpiada Filozoficzna została w tym roku odwołana.

Rekomendacje do etapu centralnego – okręg warszawski

Szanowni Państwo,

lista osób rekomendowanych do etapu centralnego przez KOOF w okręgu warszawskim, które podeszły do eliminacji w pierwszym terminie, jest do pobrania tutaj. Uczestnicy, którzy nie zostali rekomendowani, mogą dokonać wglądu w protokół oceny swojej pracy po wcześniejszym mailowym zgłoszeniu takiej chęci przewodniczącej KOOF. Z protokołem oceny pracy będzie można zapoznać się podczas dyżuru w dn. 28.02.2020 w godz. 16:30-18:00 oraz 3.03.2020 w godz. 16:30-17:30. Uczestnikom OF zgodnie z regulaminem przysługuje 7 dni roboczych na odwołanie się od decyzji komitetu okręgowego. Odwołania są przyjmowane w wersji elektronicznej do dnia 3.03.2020 r.

ELIMINACJE OKRĘGOWE W WARSZAWIE – WAŻNA INFORMACJA!

Informujemy, że eliminacje okręgowe dla uczestników, którzy przesłali wniosek o dostosowanie egzaminu, odbędą się w s. 158 w Pałacu Staszica (ul. Nowy Świat 72) o godz. 9:00.
Prosimy o przybycie co najmniej 20 min. przed rozpoczęciem eliminacji. Warunkiem koniecznym wzięcia udziału w eliminacjach etapu okręgowego jest okazanie ważnego dokumentu tożsamości.

Eliminacje okręgowe KOOF w Warszawie

KOOF w Warszawie informuje, że eliminacje okręgowe XXXII OF w Warszawie odbędą się 8.02.2020 się o godz. 9:00 w sali C w Audytorium Maximum (Kampus Główny UW przy Krakowskim Przedmieściu).
Prosimy, aby uczestnicy stawili się na miejscu co najmniej na 30 min. przed rozpoczęciem eliminacji. Warunkiem koniecznym przystąpienia do eliminacji okręgowych jest okazanie członkom komisji ważnego dokumentu tożsamości