KOOF w Warszawie – Rekomendacje do etapu centralnego

Zapraszamy do zapoznania się z wynikami rekomendacji KOOF w Warszawie do etapu centralnego XXX Olimpiady Filozoficznej lista do pobrania tutaj

Przypominamy, że zgodnie z regulaminem OF, kwalifikacja do zawodów centralnych ma charakter dwustopniowy. Pierwszym etapem jest rekomendacja udzielona przez właściwy Komitet Okręgowy, drugim – proces kwalifikacji przeprowadzony przez Komisję Kwalifikacyjną, powołaną w tym celu przez przewodniczącą Komitetu Głównego OF. Komisja Kwalifikacyjna kwalifikuje do zawodów III stopnia tych uczestników Olimpiady, którzy uzyskali najlepsze wyniki w skali całego kraju. Ostateczne wyniki kwalifikacji zostaną ogłoszone na stronie internetowej Olimpiady w drugiej połowie marca.

Dodatkowy termin zawodów okręgowych OF

Zgodnie z par.5 pkt 3 Regulaminu OF, po uzyskaniu informacji o pokrywaniu się terminu tegorocznych zawodów etapu okręgowego Olimpiady Filozoficznej z terminem zawodów Olimpiady Matematycznej i Olimpiady Geograficznej, Komitet Główny Olimpiady Filozoficznej postanowił umożliwić uczestnikom wymienionych Olimpiad przystąpienie do zawodów okręgowych OF w dodatkowym terminie 17.02.2018.
Uczniowie zainteresowani skorzystaniem z tej możliwości powinni:
…Continue reading

Zawody etapu okręgowego OF w Warszawie

Drodzy uczestnicy XXX edycji Olimpiady Filozoficznej, informujemy, że zawody drugiego stopnia (etap okręgowy) w okręgu warszawskim odbędą się 10 lutego 2018 roku w sali D w budynku Auditorium Maximum UW przy ulicy Krakowskie Przedmieście 26/28 (na terenie Kampusu Głównego Uniwersytetu Warszawskiego). Mapka z zaznaczonym miejscem egzaminu do pobrania tutaj.

Prosimy wszystkich uczestników Olimpiady Filozoficznej, żeby zebrali się w holu Auditorium Maximum o godzinie 08.30 (Początek egzaminu o godzinie 09.00).  Prosimy o wzięcie dokumentu tożsamości (dowód osobisty, legitymacja szkolna).

Do zobaczenia!
KOOF w Warszawie

Zgłoszenia na I etap XXX Olimpiady Filozoficznej

Przypominamy, że 30.11.2017 (czwartek) upływa ostateczny termin zgłaszania prac pisemnych na pierwszy etap XXX Olimpiady Filozoficznej. Szczegółowe informacje dotyczące trybu zgłaszenia prac na Olimpiadę znajdują się tutaj.

KOOF w Warszawie – zgłoszenia prac

Prace pismene i zgłoszenia na pierwszy etap OF przyjmuje sekretarz KOOF w Warszawie mgr Jarosław Jarszak.
30.11.2017 sekretarz KOOF będzie dyżurował w biurze KGOF (Pałac Staszica, pokój 160, ul. Nowy Świat 72, 00-330 Warszawa) w godz. 16:30-17:30. (Przypominamy, że oprócz (1) pracy w formie wydruku należy dostarczyć (2) wypełniony formularz zgłoszeniowy[do pobrania tutaj] oraz (3) przesłać elektroniczną wersję pracy na adres mailowy KOOF lub biura KGOF [tutaj] albo dostarczyć ją na płycie CD)

W czawrtek 30.11 prace pisemne na I etap Olimpiady przyjmowane będą także:
w Biurze KGOF w godz. pracy biura (10-14)
oraz na dyżurach sekretarzy KGOF:
mgr Jan Molina (w godz. 15:00-16:00), dr Magdalena Gawin (w godz.16:00-16:45).
Pracę wraz ze zgłoszeniem można także przesłać listem poleconym na adres właściwego KOOF (adresy KOOF dostępne są tutaj).
W przypadku przesłąnia pracy pocztą decyduje data stempla pocztowego

Zaproszenie na seminarium metodyczne

Czy można i czy warto w nowoczesny sposób nauczać filozofii?

Cykliczne seminarium metodyczne organizowane przez Komitet Główny Olimpiady Filozoficzne w dniu 7.10.2017 r. (sobota) w Warszawie (Pałac Staszica,ul. Nowy Świat 72, sala nr 268).

W tym roku tematem seminarium będzie problem nowoczesnego sposobu nauczania filozofii. Problem ten odnosi się zarówno do nowoczesnych metod dydaktyki filozofii, jak i uwzględnienia filozoficznych aspektów zagadnień i problemów charakteryzujących nowoczesne społeczeństwa. Podejmiemy zatem temat stosowania i wartości takich metod nauczania filozofii, jak tutoring, coatching czy mentoring oraz możliwości wykorzystania najnowszych technologii w procesie edukacyjnym.

W trakcie seminarium zaplanowane są wykłady, dyskusje i warsztaty poprowadzone przez prof. Barbarę Markiewicz, dr hab. Annę Malitowską, dr hab. Krzysztofa Ślezińskiego, dr Piotra Stankiewicza, dr Magdalenę Gawin i Jana Molinę.

W imieniu KG OF serdecznie zapraszamy członków komitetów okręgowych Olimpiady Filozoficznej, członków Polskiego Towarzystwa Filozoficznego oraz nauczycieli filozofii i etyki. Udział w seminarium jest bezpłatny i finansowany ze środków Komitetu Głównego Olimpiady Filozoficznej. Zgłoszenia należy kierować na adres olimpiad@ifispan.waw.pl do dnia 2.10.2017 r. Liczba miejsc ograniczona.

Program seminarium do pobrania tutaj.

Formularz zgłoszeniowy do pobrania tutaj.

Uwaga:

KGOF finansuje udział, dojazd oraz obiad uczestników seminarium.

Środki przeznaczone na organizację seminarium metodycznego pochodzą z funduszy Ministerstwa Edukacji Narodowej.