KOOF w Warszawie – Rekomendacje do etapu centralnego

Zapraszamy do zapoznania się z wynikami rekomendacji KOOF w Warszawie do etapu centralnego XXX Olimpiady Filozoficznej lista do pobrania tutaj

Przypominamy, że zgodnie z regulaminem OF, kwalifikacja do zawodów centralnych ma charakter dwustopniowy. Pierwszym etapem jest rekomendacja udzielona przez właściwy Komitet Okręgowy, drugim – proces kwalifikacji przeprowadzony przez Komisję Kwalifikacyjną, powołaną w tym celu przez przewodniczącą Komitetu Głównego OF. Komisja Kwalifikacyjna kwalifikuje do zawodów III stopnia tych uczestników Olimpiady, którzy uzyskali najlepsze wyniki w skali całego kraju. Ostateczne wyniki kwalifikacji zostaną ogłoszone na stronie internetowej Olimpiady w drugiej połowie marca.

3 Comments

  1. Wydaje mi się że jest to sposób nagrodznia uczestników II etapu, ponieważ niżej znajduje się lista rekomendacji do etapu III.

  2. „W sobotę, 24.02.2018, o godzinie 13:00 w Sali Obrad Rady Wydziału Filozofii i Socjologii UMCS odbędzie się uroczyste wręczenie nagród LAUREATOM okręgowego etapu XXX Olimpiady Filozoficznej.”
    Czy uczniowie z okręgu Lublin, nie podlegają tym samym zasadom olimpiady co reszta uczniów? Nie przechodzą etapu rekomendacji? I Już wiadomo, że są laureatami chociaż nie ma nawet oficjalnych wyniów?

    http://www.umcs.pl/pl/aktualnosci,55,xxx-olimpiada-filozoficzna-wreczenie-nagrod,61069.chtm

    1. Wydarzenie o którym mowa w podanym linku NIE dotyczy wyróżnienia uczniów tytułem laureata Olimpiady Filozoficznej, ale odnosi się do wyróżnienia przyznawanego przez KOOF w Lublinie autorom najlepszych prac rekomendowanych do etapu centralnego z tego okręgu. Uczniowie z Lublina przechodzą taką samą procedurę kwalifikacji do finału, jaka jest udziałem uczniów z innych regionów. Proszę o nie uleganie teoriom spiskowym.