6 Comments

  1. Dzień dobry, termin drugiego etapu koliduje z drugim etapem Olimpiady Matematycznej. Czy istnieje możliwość pisania w drugim terminie?

  2. Witam. Kiedy można spodziewać się szczegółów eliminacji drugiego stopnia?

  3. Gdzie znajdują się wyniki prac złożonych w innych niż warszawski komitetach?

    1. Wyniki etapu I Olimpiady ogłasza właściwy Komitet Okręgowy OF w sposób uzgodniony wcześniej z uczestnikami. Proszę o kontakt w właściwym KOOF – dane kontaktowe dostępne są w zakładce Olimpiada->Komitety ( http://ptfilozofia.pl/program-2/ ).