Żegnamy prof. Jakuba Kloca-Konkołowicza

Dr hab. Prof. UW Jakub Kloc Konkołowicz (1975-2021)

Wprawdzie powinniśmy być oswojeni ze śmiercią, bo pandemia sprawia, że śmierć jest dzisiaj zjawiskiem masowym i krąży wokół nas, jednak wiadomość o śmierci przyjaciół i to w pełni sił i możliwości twórczych jest zawsze porażająca. Tak właśnie środowisko Olimpiady Filozoficznej zareagowało na wiadomość o śmierci prof. Jakuba Kloc Konkołowicza. Był z nami zaprzyjaźniony, brał często udział w uroczystych zakończeniach OF, pełnił funkcję kierownika naukowego wielu tematów prac etapu szkolnego z zakresu filozofii dziejów i filozofii niemieckiej. Był bowiem znakomitym znawcą tego tematu, kontynuował w tym względzie zainteresowania swojego nauczyciela i mistrza Marka Siemka. Mogliśmy także liczyć na jego pomoc w sprawach organizacyjnych takich, jak np. udostępnianie sal w Instytucie Filozofii. Interesował się losami naszych laureatów i finalistów, zachęcając ich do studiowania w Instytucie Filozofii UW, którego był wieloletnim dyrektorem. Jednak być może najważniejsze wspomnienie, jakie po sobie zostawił to wielka życzliwość i otwartość na innych ludzi.

Komitet Główny

Olimpiady Filozoficznej

Zachęcamy do obejrzenia wywiadu z Profesorem: https://www.youtube.com/watch?v=0rQS8RrgXE0

Finał OF – kontakt

Szanowni Państwo,

wciąż trwa proces rozsyłania linków do spotkań. Proszę się nie niepokoić. Będą spływały do późnych godzin. Gdyby ktokolwiek z Państwa nie znalazł do jutrzejszego poranka linku do spotkania, biuro będzie działało. Można pisać na maila lub dzwonić. Na pewno każdy i każda otrzyma odpowiedni link i będzie w stanie dołączyć do spotkania w odpowiednim momencie.

 

Finał Olimpiady Filozoficznej

Szanowni Państwo,

Finał XXXIII OF odbędzie się zgodnie z planem w dniu 17.04 br. i rozpocznie o godz. 9:00.

W ciągu najbliższego tygodnia na stronie pojawi się informacja dotycząca składu komisji egzaminacyjnych wraz z osobami zdającymi w poszczególnych komisjach oraz informacją o tym, z jakiej platformy będą korzystały poszczególne komisje. (Odebraliśmy od Państwa wiadomości o kolizji terminu OF z innymi konkursami. Wszystkie je uwzględnimy, więc proszę się nie niepokoić.) Zarazem otrzymają państwo wiadomość mailową zawierającą link do spotkania. Godziny wejść będę z góry ustalone. Jednocześnie prosimy Państwa o zachowanie czujności i sprawdzanie poczty lub telefonu w dniu egzaminu. Komisje będą dysponowały kontaktami do Państwa i w razie drobnych zmian (opóźnień lub zgoła przeciwnie) będą się z Państwem indywidualnie kontaktowały.

Procedury obowiązujące na zawodach są zbliżone do tych, które obowiązywały w trakcie egzaminy ustnego etapu okręgowego. Przez cały czas trwania egzaminu muszą mieć Państwo włączoną kamerę oraz dźwięk. Szczegółowe instrukcje dotyczące samego przebiegu zostaną opublikowane w najbliższym czasie.

Prośba

Szanowni Państwo,

mamy ogromną prośbę, aby osoby, które zostały zakwalifikowane do zawodów centralnych, aby przesłali ponownie formularze zgłoszeniowe. Niestety nie wszystkie są czytelne, aby potrzebujemy ich, aby się z Państwem nie tylko skutecznie komunikować, ale także wystawić  zaświadczenia.

Wiemy, że wiele osób wysłało formularze wypełnione cyfrowo, ale niestety nie wszystkie (dlatego prosimy wszystkich, zakładając, że większość Państwa ma już przygotowaną dokumentację). 

Prosimy ogromnie o wypełnianie dokumentacji w wersji cyfrowej. Jeżeli nie mogą Państwo wydrukować dokumentu, proszę wysłać bez podpisu, gdyż chodzi oto, aby dane były wyraźnie napisane.

Formularz proszę wysyłać na adres: olimpiad@ifispan.waw.pl lub olimpiad@ifispan.edu.pl

Dziękujemy!

Komunikat KOOF w Warszawie

Komunikat KOOF w Warszawie

Na adresy mailowe uczestników, przystępujących do etapu okręgowego w I terminie (13.02.2021), została wysłana wiadomość z linkiem do sobotnich eliminacji na Zoomie. Jeśli któryś z uczestników nie otrzymał takiej wiadomości, proszony jest o pilny kontakt z komitetem okręgowym: koofwaw@gmail.com.