Żegnamy prof. Jakuba Kloca-Konkołowicza

Dr hab. Prof. UW Jakub Kloc Konkołowicz (1975-2021)

Wprawdzie powinniśmy być oswojeni ze śmiercią, bo pandemia sprawia, że śmierć jest dzisiaj zjawiskiem masowym i krąży wokół nas, jednak wiadomość o śmierci przyjaciół i to w pełni sił i możliwości twórczych jest zawsze porażająca. Tak właśnie środowisko Olimpiady Filozoficznej zareagowało na wiadomość o śmierci prof. Jakuba Kloc Konkołowicza. Był z nami zaprzyjaźniony, brał często udział w uroczystych zakończeniach OF, pełnił funkcję kierownika naukowego wielu tematów prac etapu szkolnego z zakresu filozofii dziejów i filozofii niemieckiej. Był bowiem znakomitym znawcą tego tematu, kontynuował w tym względzie zainteresowania swojego nauczyciela i mistrza Marka Siemka. Mogliśmy także liczyć na jego pomoc w sprawach organizacyjnych takich, jak np. udostępnianie sal w Instytucie Filozofii. Interesował się losami naszych laureatów i finalistów, zachęcając ich do studiowania w Instytucie Filozofii UW, którego był wieloletnim dyrektorem. Jednak być może najważniejsze wspomnienie, jakie po sobie zostawił to wielka życzliwość i otwartość na innych ludzi.

Komitet Główny

Olimpiady Filozoficznej

Zachęcamy do obejrzenia wywiadu z Profesorem: https://www.youtube.com/watch?v=0rQS8RrgXE0