Finał Olimpiady Filozoficznej

Szanowni Państwo,

Finał XXXIII OF odbędzie się zgodnie z planem w dniu 17.04 br. i rozpocznie o godz. 9:00.

W ciągu najbliższego tygodnia na stronie pojawi się informacja dotycząca składu komisji egzaminacyjnych wraz z osobami zdającymi w poszczególnych komisjach oraz informacją o tym, z jakiej platformy będą korzystały poszczególne komisje. (Odebraliśmy od Państwa wiadomości o kolizji terminu OF z innymi konkursami. Wszystkie je uwzględnimy, więc proszę się nie niepokoić.) Zarazem otrzymają państwo wiadomość mailową zawierającą link do spotkania. Godziny wejść będę z góry ustalone. Jednocześnie prosimy Państwa o zachowanie czujności i sprawdzanie poczty lub telefonu w dniu egzaminu. Komisje będą dysponowały kontaktami do Państwa i w razie drobnych zmian (opóźnień lub zgoła przeciwnie) będą się z Państwem indywidualnie kontaktowały.

Procedury obowiązujące na zawodach są zbliżone do tych, które obowiązywały w trakcie egzaminy ustnego etapu okręgowego. Przez cały czas trwania egzaminu muszą mieć Państwo włączoną kamerę oraz dźwięk. Szczegółowe instrukcje dotyczące samego przebiegu zostaną opublikowane w najbliższym czasie.