Prośba

Szanowni Państwo,

mamy ogromną prośbę, aby osoby, które zostały zakwalifikowane do zawodów centralnych, aby przesłali ponownie formularze zgłoszeniowe. Niestety nie wszystkie są czytelne, aby potrzebujemy ich, aby się z Państwem nie tylko skutecznie komunikować, ale także wystawić  zaświadczenia.

Wiemy, że wiele osób wysłało formularze wypełnione cyfrowo, ale niestety nie wszystkie (dlatego prosimy wszystkich, zakładając, że większość Państwa ma już przygotowaną dokumentację). 

Prosimy ogromnie o wypełnianie dokumentacji w wersji cyfrowej. Jeżeli nie mogą Państwo wydrukować dokumentu, proszę wysłać bez podpisu, gdyż chodzi oto, aby dane były wyraźnie napisane.

Formularz proszę wysyłać na adres: olimpiad@ifispan.waw.pl lub olimpiad@ifispan.edu.pl

Dziękujemy!