Odwołania, uzasadnienia i dostęp do protokołów

Szanowni Państwo,

ze względu na dużą liczbę wniosków, nie wszystkie osoby mogą otrzymać wgląd do prac i protokołów oceny w dniu dzisiejszym. Ponieważ dziś mija termin składania odwołań, wszystkie osoby mogą przesłać merytoryczne uzasadnienia do odwołań na adres mailowy (olimpiad@ifispan.edu.pl lub biuro@olimpiadafilozoficzna.edu.pl) w terminie późniejszym, tj. w ciągu 3 dni od dnia otrzymania wglądu do oceny.

Przypominam, że odwołania powinny być wysłane pocztą tradycyjną z własnoręcznym podpisem.