XXIX OF – Rekomendacje KOOF w Warszawie

Zapraszamy do zapoznania się z listą osób rekomendowanych do zawodów centralnych XXIX OF z okręgu warszawskiego – do pobrania tutaj

Przypominamy, że zgodnie z regulaminem OF, kwalifikacja do zawodów centralnych ma charakter dwustopniowy. Pierwszym etapem jest rekomendacja udzielona przez właściwy Komitet Okręgowy, drugim – proces kwalifikacji przeprowadzony przez Komisję Kwalifikacyjną, powołaną w tym celu przez przewodniczącą Komitetu Głównego OF. Komisja Kwalifikacyjna kwalifikuje do zawodów III stopnia tych uczestników Olimpiady, którzy uzyskali najlepsze wyniki w skali całego kraju. Ostateczne wyniki kwalifikacji zostaną ogłoszone na stronie internetowej Olimpiady do końca marca.

Konkurs filozoficzny dla gimnazjalistów – informacja

Etap rejonowy Konkursu Filozoficznego „W drodze ku mądrości” zostanie przeprowadzony w trzech okręgach: warszawskim, płońskim i radomskim. Eliminacje odbędą się zgodnie z terminarzem Regulaminu w sobotę 4 marca 2017 r.

Eliminacje rozpoczną się o godz. 10.00 Uczestników prosimy o nieco wcześniejsze przybycie i zabranie ze sobą legitymacji szkolnych, bez których nie zostaną dopuszczeni do egzaminu.

Eliminacje rejonu warszawskiego zostaną przeprowadzone w Gimnazjum nr 13 im. Stanisława Staszica w Warszawie, ul. Nowowiejska 37a; tel. kont. 661 464 015.

…Continue reading

KOOF w Warszawie – Zawody etapu okręgowego XXIX OF

Zawody etapu drugiego (okręgowego) XXIX Olimpiady Filozoficznej w okręgu warszawskim odbędą się w sobotę 18.02.2017 w salach 4 i 209 w budynku Instytutu Filozofii UW (ul. Krakowskie Przedmieście 3) oraz w sali 205 w budynku Stary BUW na Kampusie Centralnym UW (ul. Krakowskie Przedmieście 26/28).

lista uczestników wraz ze wskazaniem sali egzaminu do pobrania tutaj
mapa z zaznaczonym miejscem organizacji zawodów do pobrania tutaj

Wszystkich uczestników zawodów etapu okręgowego XXIX OF prosimy o zbiórkę pod wskazaną salą o godzinie 8:30.

KOOF w Warszawie

Dyżur sekretarza KOOF w Warszawie

Jarosław Jarszak

Poniedziałki, godz. 16:00 – 16:45

Pałac Staszica, pokój 160, ul. Nowy Świat 72, 00-330 Warszawa

Uwaga:

 W dniu 30 listopada 2016 roku (w środę) organizuję dyżur specjalny, w celu przyjmowania prac pisemnych przeznaczonych do etapu szkolnego. Dyżur odbędzie się w godzinach 16.00 – 17.30

Udzielam konsultacji z zakresu historii filozofii.

Prace pisemne są również przyjmowane w biurze Olimpiady Filozoficznej 30 listopada od godz. 10:40 (Pałac Staszica, pokój 160, ul. Nowy Świat 72, 00-330 Warszawa)