Polecamy nowy „Przewodnik po Olimpiadzie Filozoficznej”

Uczestnikom Olimpiady Filozoficznej i nauczycielom polecamy nowy „Przewodnik po Olimpiadzie Filozoficznej” (do pobrania tutaj), który stawia sobie za cel zebranie w jednej publikacji podstawowych, praktycznych informacji ułatwiających przygotowanie się do udziału zawodach drugiego i trzeciego stopnia Olimpiady Filozoficznej.

Książeczka zawiera m.in. tematy esejów w zawodach drugiego stopnia poprzednich edycji OF, zadania testowe wraz z kluczem poprawnych odpowiedzi, a także tematy eliminacji i finału Międzynarodowej Olimpiady Filozoficznej oraz uwagi wprowadzające do metodyki pisania esejów filozoficznych. Mamy nadzieję, że „Przewodnik” okażę się pomocny.