Rekomendacje do etapu centralnego – okręg warszawski

Szanowni Państwo,

lista osób rekomendowanych do etapu centralnego przez KOOF w okręgu warszawskim, które podeszły do eliminacji w pierwszym terminie, jest do pobrania tutaj. Uczestnicy, którzy nie zostali rekomendowani, mogą dokonać wglądu w protokół oceny swojej pracy po wcześniejszym mailowym zgłoszeniu takiej chęci przewodniczącej KOOF. Z protokołem oceny pracy będzie można zapoznać się podczas dyżuru w dn. 28.02.2020 w godz. 16:30-18:00 oraz 3.03.2020 w godz. 16:30-17:30. Uczestnikom OF zgodnie z regulaminem przysługuje 7 dni roboczych na odwołanie się od decyzji komitetu okręgowego. Odwołania są przyjmowane w wersji elektronicznej do dnia 3.03.2020 r.

ELIMINACJE OKRĘGOWE W WARSZAWIE – WAŻNA INFORMACJA!

Informujemy, że eliminacje okręgowe dla uczestników, którzy przesłali wniosek o dostosowanie egzaminu, odbędą się w s. 158 w Pałacu Staszica (ul. Nowy Świat 72) o godz. 9:00.
Prosimy o przybycie co najmniej 20 min. przed rozpoczęciem eliminacji. Warunkiem koniecznym wzięcia udziału w eliminacjach etapu okręgowego jest okazanie ważnego dokumentu tożsamości.

Eliminacje okręgowe KOOF w Warszawie

KOOF w Warszawie informuje, że eliminacje okręgowe XXXII OF w Warszawie odbędą się 8.02.2020 się o godz. 9:00 w sali C w Audytorium Maximum (Kampus Główny UW przy Krakowskim Przedmieściu).
Prosimy, aby uczestnicy stawili się na miejscu co najmniej na 30 min. przed rozpoczęciem eliminacji. Warunkiem koniecznym przystąpienia do eliminacji okręgowych jest okazanie członkom komisji ważnego dokumentu tożsamości

Dodatkowy termin etapu okręgowego

Ze względu na pokrywające się terminy olimpiad przedmiotowych w tym roku szkolnym, został wyznaczony dodatkowy termin etapu okręgowego na dzień 22.02.2020 r.

Warunkiem konicznym możliwości podejścia do etapu okręgowego w dodatkowym terminie jest złożenie podania do KGOF (na adres: olimpiad@ififspan.waw.pl) wraz z uzasadnieniem oraz podaniem właściwego Komitetu Okręgowego OF do dnia 10.02.2020 r.

Zawody okręgowe w drugim terminie będą odbywały się w Komitetach Okręgowych.

Wyniki etapu szkolnego dla okręgu warszawskiego

Szanowni Państwo,

wyniki etapu szkolnego XXXII OF w okręgu warszawskim są do pobrania tutaj. Uczestników zainteresowanych uzyskaniem informacji o liczbie zdobytych punktów proszę o kontakt mailowy (agnieszka.a.switalska@gmail.com). Wgląd w protokół oceny pracy jest możliwy po wcześniejszym mailowym zgłoszeniu takiej chęci przez uczestnika etapu szkolnego. Z protokołem oceny pracy będzie można zapoznać się podczas moich dyżurów w dniach 30.12.2019 oraz 2.01.2020. Uczestnikom OF zgodnie z regulaminem przysługuje 7 dni roboczych na odwołanie się od decyzji komitetu okręgowego. Odwołania są przyjmowane w wersji elektronicznej do dnia 3.01.2020 r.

Ogłoszenie

Komitet warszawski informuje, że ze względu na dużą liczbę prac z etapu szkolnego, lista osób zakwalifikowanych do etapu okręgowego OF z okręgu warszawskiego zostanie opublikowana 20 grudnia 2019.

Z przykrością informujemy również, że sekretarz komitetu warszawskiego przebywa obecnie na zwolnieniu lekarskim i jej czwartkowy dyżur w dniu 12.12.2019 r. jest odwołany.