Rekomendacje do etapu centralnego – okręg warszawski

Szanowni Państwo,

lista osób rekomendowanych do etapu centralnego przez KOOF w okręgu warszawskim, które podeszły do eliminacji w pierwszym terminie, jest do pobrania tutaj. Uczestnicy, którzy nie zostali rekomendowani, mogą dokonać wglądu w protokół oceny swojej pracy po wcześniejszym mailowym zgłoszeniu takiej chęci przewodniczącej KOOF. Z protokołem oceny pracy będzie można zapoznać się podczas dyżuru w dn. 28.02.2020 w godz. 16:30-18:00 oraz 3.03.2020 w godz. 16:30-17:30. Uczestnikom OF zgodnie z regulaminem przysługuje 7 dni roboczych na odwołanie się od decyzji komitetu okręgowego. Odwołania są przyjmowane w wersji elektronicznej do dnia 3.03.2020 r.