ELIMINACJE OKRĘGOWE W WARSZAWIE – WAŻNA INFORMACJA!

Informujemy, że eliminacje okręgowe dla uczestników, którzy przesłali wniosek o dostosowanie egzaminu, odbędą się w s. 158 w Pałacu Staszica (ul. Nowy Świat 72) o godz. 9:00.
Prosimy o przybycie co najmniej 20 min. przed rozpoczęciem eliminacji. Warunkiem koniecznym wzięcia udziału w eliminacjach etapu okręgowego jest okazanie ważnego dokumentu tożsamości.