Dodatkowy termin etapu okręgowego

Ze względu na pokrywające się terminy olimpiad przedmiotowych w tym roku szkolnym, został wyznaczony dodatkowy termin etapu okręgowego na dzień 22.02.2020 r.

Warunkiem konicznym możliwości podejścia do etapu okręgowego w dodatkowym terminie jest złożenie podania do KGOF (na adres: olimpiad@ififspan.waw.pl) wraz z uzasadnieniem oraz podaniem właściwego Komitetu Okręgowego OF do dnia 10.02.2020 r.

Zawody okręgowe w drugim terminie będą odbywały się w Komitetach Okręgowych.