One Comment

  1. Informacje dotyczące organizacji tegorocznego konkursu filozoficznego „W drodze ku mądrości” oraz dane kontaktowego do wojewódzkiego koordynatora konkursu znajdują się w regulaminie konkursu opublikowanym na stronie: http://ptfilozofia.pl/regulamin-2/