Zaproszenie na seminarium metodyczne

Czy można i czy warto w nowoczesny sposób nauczać filozofii?

Cykliczne seminarium metodyczne organizowane przez Komitet Główny Olimpiady Filozoficzne w dniu 7.10.2017 r. (sobota) w Warszawie (Pałac Staszica,ul. Nowy Świat 72, sala nr 268).

W tym roku tematem seminarium będzie problem nowoczesnego sposobu nauczania filozofii. Problem ten odnosi się zarówno do nowoczesnych metod dydaktyki filozofii, jak i uwzględnienia filozoficznych aspektów zagadnień i problemów charakteryzujących nowoczesne społeczeństwa. Podejmiemy zatem temat stosowania i wartości takich metod nauczania filozofii, jak tutoring, coatching czy mentoring oraz możliwości wykorzystania najnowszych technologii w procesie edukacyjnym.

W trakcie seminarium zaplanowane są wykłady, dyskusje i warsztaty poprowadzone przez prof. Barbarę Markiewicz, dr hab. Annę Malitowską, dr hab. Krzysztofa Ślezińskiego, dr Piotra Stankiewicza, dr Magdalenę Gawin i Jana Molinę.

W imieniu KG OF serdecznie zapraszamy członków komitetów okręgowych Olimpiady Filozoficznej, członków Polskiego Towarzystwa Filozoficznego oraz nauczycieli filozofii i etyki. Udział w seminarium jest bezpłatny i finansowany ze środków Komitetu Głównego Olimpiady Filozoficznej. Zgłoszenia należy kierować na adres olimpiad@ifispan.waw.pl do dnia 2.10.2017 r. Liczba miejsc ograniczona.

Program seminarium do pobrania tutaj.

Formularz zgłoszeniowy do pobrania tutaj.

Uwaga:

KGOF finansuje udział, dojazd oraz obiad uczestników seminarium.

Środki przeznaczone na organizację seminarium metodycznego pochodzą z funduszy Ministerstwa Edukacji Narodowej.