Zgłoszenia na I etap XXX Olimpiady Filozoficznej

Przypominamy, że 30.11.2017 (czwartek) upływa ostateczny termin zgłaszania prac pisemnych na pierwszy etap XXX Olimpiady Filozoficznej. Szczegółowe informacje dotyczące trybu zgłaszenia prac na Olimpiadę znajdują się tutaj.

KOOF w Warszawie – zgłoszenia prac

Prace pismene i zgłoszenia na pierwszy etap OF przyjmuje sekretarz KOOF w Warszawie mgr Jarosław Jarszak.
30.11.2017 sekretarz KOOF będzie dyżurował w biurze KGOF (Pałac Staszica, pokój 160, ul. Nowy Świat 72, 00-330 Warszawa) w godz. 16:30-17:30. (Przypominamy, że oprócz (1) pracy w formie wydruku należy dostarczyć (2) wypełniony formularz zgłoszeniowy[do pobrania tutaj] oraz (3) przesłać elektroniczną wersję pracy na adres mailowy KOOF lub biura KGOF [tutaj] albo dostarczyć ją na płycie CD)

W czawrtek 30.11 prace pisemne na I etap Olimpiady przyjmowane będą także:
w Biurze KGOF w godz. pracy biura (10-14)
oraz na dyżurach sekretarzy KGOF:
mgr Jan Molina (w godz. 15:00-16:00), dr Magdalena Gawin (w godz.16:00-16:45).
Pracę wraz ze zgłoszeniem można także przesłać listem poleconym na adres właściwego KOOF (adresy KOOF dostępne są tutaj).
W przypadku przesłąnia pracy pocztą decyduje data stempla pocztowego