Etap centralny XXX OF – wyniki

Lista laureatów XXX Olimpiady Filozoficznej – do pobrania tutaj

Lista finalistów XXX Olimpiady Filozoficznej (w porządku alfabetycznym) – do pobrania tutaj

Zaświadczenia: Odpowiadając na pytania kierowane do biura KGOF informujemy, że jak co roku zaświadczenia o uzyskanym tytule zostaną wysłane przez biuro KGOF na adres domowy laureatów i finalistów do 20.04. (Uwaga: uczestników Olimpiady, których adres uległ zmianie w związku ze zmianą nazwy ulicy prosimy o przesłanie informacji do biura KGOF). Laureaci i finaliści OF z Warszawy mogą odebrać zaświadczenia osobiście w biurze KGOF po wcześniejszym, telefonicznym umówieniu się na termin odbioru. Tegorocznych maturzystów, którzy zainteresowani są uzyskaniem wcześniej skanu zaświadczenia prosimy o przesłanie wiadomości z prośbą na adres biura KGOF.

Eliminacje do MOF: Zwyciężczyniami eliminacji do XXVI Międzynarodowej Olimpiady Filozoficznej zostały Lena Bogdańska i Paulina Kaczyńska. Gratulujemy i życzymy powodzenia podczas finału MOF!
Komisja wybrała także rezerwową reprezentantkę, którą została Weronika Pazdan.

Etap centralny XXX OF – komisje

Informacja o przyporządkowaniu uczestników finału OF do komisji egzaminacyjnych wraz ze wskazaniem sali egzaminu i kolejności zdawania do pobrania tutaj

UWAGA: Komisja egzaminacyjna nr VIII została przeniesiona do nr 158 w Pałacu Staszica. 

Aktualny harmonogram finału (uzupełniony o wskazanie sal zebrań) do pobrania tutaj

Mapka z znaczonym miejscem organizacji finału do pobrania tutaj

Etap centralny (finał) XXX Olimpiady Filozoficznej

Zawody etapu centralnego (finał) XXX OF odbędą się 14.04.2017 w Warszawie

harmonogram eliminacji centralnych (finału) XXX OF – do pobrania tutaj
mapka z zaznaczonym miejscem organizacji zawodów – do pobrania tutaj

Informacja przypominająca kryteria oceny zawodów finału OF – do pobrania tutaj

W dniu finału XXX OF odbędą sie także eliminacje do Międzynarodowej Olimpiady Filozoficznej (MOF)

informacja dotycząca organizacji eliminacji do MOF – do pobrania tutaj

Kwalifikacja do zawodów etapu centralnego XXX Olimpiady Filozoficznej

Zapraszamy do zapoznania się z listą uczniów zakwalifikowanych do zawodów etapu centralnego XXX Olimpiady Filozoficznej.

Lista uczniów zakwalifikowanych do zawodów etapu centralnego XXX OF – do pobrania tutaj (lista w porządku alfabetycznym)

Przypominamy, że zgodnie z regulaminem XXX OF wszyscy uczniowie, którzy przystąpią do zawodów etapu centralnego Olimpiady otrzymają tytuł finalisty.

Szczegółowe informacje dotyczące możliwości wglądu do prac i arkuszy oceny prac oraz zasad organizacji wglądu dostępne są tutaj.  W okręgu warszawskim wgląd do prac dla uczniów, którzy nie zostali zakwalifikowani do zawodów centralnych, będzie możliwy: 22.03.2018 w siedzibie Biura KGOF w godzinach 15:00-17:00 oraz 23.03.2018 w siedzibie Biura KGOF w godzinach 16:00-17:30. W innych okręgach termin wglądu zostanie ustalony w porozumieniu z KOOF w odpowiedzi na wniosek uczestnika Olimpiady.

Konkurs Filozoficzny „W drodze ku mądrości” – kwalifikacja do finału

Konkurs Filozoficzny „W drodze ku mądrości”, XV edycja, 2017/2018

Uczniowie zakwalifikowani do finału – lista do pobrania tutaj.

Odpowiadając na liczne pytania kierowane do biura KGOF przypominamy, że prezentowane tu wyniki kwalifikacji dotyczą XV Konkursu Filozoficznego „W drodze ku mądrości” (dla gimnazjalistów), a nie XXX Olimpiady Filozoficznej. Uczestnikom konkursu gratulujemy, a Olimpijczyków prosimy jeszcze o cierpliwość – wyniki kwalifikacji do finału Olimpiady zostaną opublikowane w ciągu kilku najbliższych dni.

KOOF w Warszawie – Rekomendacje do etapu centralnego

Zapraszamy do zapoznania się z wynikami rekomendacji KOOF w Warszawie do etapu centralnego XXX Olimpiady Filozoficznej lista do pobrania tutaj

Przypominamy, że zgodnie z regulaminem OF, kwalifikacja do zawodów centralnych ma charakter dwustopniowy. Pierwszym etapem jest rekomendacja udzielona przez właściwy Komitet Okręgowy, drugim – proces kwalifikacji przeprowadzony przez Komisję Kwalifikacyjną, powołaną w tym celu przez przewodniczącą Komitetu Głównego OF. Komisja Kwalifikacyjna kwalifikuje do zawodów III stopnia tych uczestników Olimpiady, którzy uzyskali najlepsze wyniki w skali całego kraju. Ostateczne wyniki kwalifikacji zostaną ogłoszone na stronie internetowej Olimpiady w drugiej połowie marca.

Dodatkowy termin zawodów okręgowych OF

Zgodnie z par.5 pkt 3 Regulaminu OF, po uzyskaniu informacji o pokrywaniu się terminu tegorocznych zawodów etapu okręgowego Olimpiady Filozoficznej z terminem zawodów Olimpiady Matematycznej i Olimpiady Geograficznej, Komitet Główny Olimpiady Filozoficznej postanowił umożliwić uczestnikom wymienionych Olimpiad przystąpienie do zawodów okręgowych OF w dodatkowym terminie 17.02.2018.
Uczniowie zainteresowani skorzystaniem z tej możliwości powinni:
…Continue reading