Ważne informacje dla uczestników finału

Szanowni Państwo,

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 r. Komitet Główny Olimpiady Filozoficznej pokrywa koszty pobytu, wyżywienia, zakwaterowania i podróży (kl. II PKP, PKS) tylko uczniom zakwalifikowanym do eliminacji centralnych oraz opiekunom uczniów niepełnosprawnych i uczniów poniżej 16 roku życia. Pozostałe osoby pokrywają koszty podróży, hotelu i wyżywienia we własnym zakresie. Jednocześnie pragniemy poinformować, że KGOF nie będzie pokrywać kosztów rozmów telefonicznych zamawianych w hotelu.

Podstawą rozliczenia kosztów podróży są: bilety kolejowe II kl., pociągiem ( II kl. Expres/IC lub podobne) autobusowe oraz bilety transportu miejskiego.

Zwrot kosztów podróży zostanie przekazany na wskazane konto bankowe w wysokości ceny biletu w obie strony , II kl. Pociągiem ( II kl. Expres/IC lub podobne).

Nie będą zwracane koszty podróży samochodami osobowymi, taksówkami bądź pociągami Pendolino.

Przypominamy o konieczności posiadania przez uczniów dowodu tożsamości (dowód osobisty lub legitymacja szkolna), oraz o bezwzględnym zakazie wnoszenia na salę egzaminacyjną jakichkolwiek pomocy naukowych i urządzeń elektronicznych np. telefonów komórkowych.