Lista osób rekomendowanych do eliminacji finałowych XXXIV OF z okręgu warszawskiego i Siedlec

Szanowni Państwo,
lista osób rekomendowanych do finału XXXIV OF z okręgu warszawskiego i Siedlec, które przystąpiły do eliminacji okręgowych w I terminie (26.02.2022) jest do pobrania tutaj. Osoby nierekomendowane do finału mają możliwość uzyskania wglądu w punktację swojej pracy oraz złożenia odwołania w terminie 7 dni od publikacji wyników.

 

Uchwała Walnego Zgromadzenia PTF

Polskie Towarzystwo Filozoficzne wyraża kategoryczne potępienie dla niesprowokowanej napaści Federacji Rosyjskiej na Ukrainę. Jest to akt sprzeczny z ideałami i wartościami społeczeństw demokratycznych, prawami człowieka i normami prawa międzynarodowego.

Polskie Towarzystwo Filozoficzne wzywa Federację Rosyjską do niezwłocznego położenia kresu agresji.

Równocześnie apelujemy do środowisk akademickich o udzielenie osobom z Ukrainy wszelkiego możliwego wsparcia.

Prof. Paweł Łuków

Przewodniczący PTF

Resolution of the General Assembly of Delegates of PTF

The Polish Philosophical Society expresses its categorical condemnation of the unprovoked attack by the Russian Federation on Ukraine. It is an act that is contrary to the ideals and values of democratic societies, human rights and the norms of international law.

The Polish Philosophical Society calls on the Russian Federation to put an end to this aggression without delay.

At the same time, we appeal to the academic community to provide people from Ukraine all possible support.

Zawody zdalne – uwaga

Szanowni Państwo,

dziś przed południem zostały wysłane wszystkie wiadomości związane z logowaniem się do kont. Każdy uczestnik/czka zostali/ły również przypisani do odpowiedniego pokoju. W razie jakichkolwiek problemów z logowaniem czy dostępem do pokoju, proszę o wiadomość na adres: m.gawin@olimpiadafilozoficzna.edu.pl

Spotkanie organizacyjne

Szanowni Państwo,

spotkanie organizacyjne odbędzie się dzisiaj (24.02 br.) o godz. 18:00. Spotkanie będzie miało charakter zdalny i odbędzie się za pośrednictwem Zooma. Będzie ono również transmitowane na żywo za pośrednictwem facebooka (zostanie nagrane i będzie możliwe do odtworzenia w późniejszym czasie) Spotkanie poprowadzi Jan Molina. Poniżej link do spotkania:

…Continue reading

Organizacja zawodów okręgowych w trybie zdalnym

Szanowni Państwo,

w najbliższą sobotę (26.02) odbędą się zawody okręgowe. Początek o godz. 9:00. Zawody odbędą się za pośrednictwem platformy Google WorkSpace. Do czwartku (24.02) otrzymają Państwo udostępnienie do kont. Również w czwartek odbędzie się szkolenie z obsługi systemu. Na piątek przewidujemy próbny egzamin – chodzi o to, aby mogli Państwo przećwiczyć obsługę.

Egzamin będzie składał się z testu i eseju (w takiej kolejności). Warunki czasowe będą zgodne z tymi, które obowiązują na egzaminie stacjonarnym.

Organizacja etapu okręgowego XXXIV OF

Szanowni Państwo,

w związku z zaistniałą sytuacją, tj. wprowadzeniem trybu zdalnego nauczania do szkół i w porozumieniu z MEiN Przewodnicząca KGOF zdecydowała o wprowadzeniu trybu hybrydowego. Oznacza to, że część okręgów będą organizowały zawody w trybie zdalnym, część w trybie stacjonarnym. Zawody przeprowadzane w trybie stacjonarny odbędą się w terminie zaplanowanym, tj. w dniu 12.02 br. Zawody przeprowadzane w trybie zdalnym ze względów organizacyjnych muszą zostać przesunięte. Odbędą się w dniu 26.02 br. Wkrótce pojawią się informacje dotyczące trybu zdalnego.

Poniżej lista okręgów organizujących zawody w trybie stacjonarnym i zdalnym.

…Continue reading