Publikacja wyników etapu szkolnego w ramach systemu rejestracji

Szanowni Państwo,

wyniki w ramach systemu zdalnej rejestracji otrzymają Państwo w dniu dzisiejszym (19.12 br.).

Od decyzji przysługuje Państwu prawo do odwołania, które należy złożyć również w przypadku sytuacji, w której np. Państwa praca nie została uwzględniona. Odwołanie można złożyć w ciągu trzech dni od dnia publikacji wyników, a więc do dnia 23.12 br. Odwołanie powinno zostać wysłane lub dostarczone osobiście do biura KGOF (ul. Krakowskie Przedmieście 3, pok. 305, 00-047 Warszawa) i zawierać podpis osoby składającej odwołanie. Zarazem wysłanie skanu odwołania usprawni proces rozpatrywania odwołań, więc zachęcamy do jego wysłania również tą drogą (na adres olimpiad@ifispan.edu.pl).