Tematy etapu szkolnego XXXVII Olimpiady Filozoficznej

Lista tematów

  1. Czy potrzebujemy etyki troski w sferze publicznej?

Opiekun naukowy: dr Emilia Kaczmarek.

2. Filozofowie średniowieczni twierdzili niekiedy, że są „karłami na barkach olbrzymów, a to, że mogą widzieć więcej i dalej zawdzięczają temu, że do ich wzrostu dodali oni gigantyczną wielkość [tamtych]”. Czy zgadzasz się z tą oceną filozofii średniowiecznej? Czy ma ona jakieś znaczenie dla współczesnego sposobu myślenia?

Opiekun naukowy: dr Bogna Kosmulska

3. Czy możemy polegać na wynikach własnego myślenia? Spór o rzetelność myślenia we współczesnej epistemologii i kognitywistyce

Opiekun naukowy: dr Katarzyna Kuś

4. Czy chat GPT może kłamać?

Opiekun naukowy: dr hab. Tomasz Puczyłowski

5. Czy smak estetyczny jest uniwersalny?

Opiekun naukowy: dr hab. Mateusz Salwa

6. W jaki sposób polityka warunkuje jakość ludzkiego życia? Czy człowiekowi żyje się dobrze wtedy kiedy ma dużo pieniędzy, czy wtedy kiedy w różnych aspektach swojego życia może się rozwijać?

Opiekun naukowy: prof. ucz. dr hab. Agnieszka Nogal

7. Czy konsekwencja jest zawsze godna pochwały? Opracuj temat, nawiązując do prac Leszka Kołakowskiego

Prace podejmujące to zagadnienie biorą udział w konkursie o nagrodę im Leszka Kołakowskiego. Regulamin konkursu dostępny na stronie olimpiad@ifis.pan.edu.pl

Opiekun naukowy: prof. dr hab. Barbara Markiewicz

8. Na ile mistyka jest istotnym elementem religii?

Opiekun naukowy: dr hab. Marek Nowak

9. Dlaczego wychowując do pokoju nie powinno się zapominać o zagrożeniu wojną? Przeanalizuj wartość pokoju i destrukcyjne skutki wojny (zwłaszcza w psychice dzieci i młodzieży) opierając się na pracach z polskiej filozofii.

Opiekun naukowy: prof. ucz. dr hab. Marek Rembierz

10. Jak brzmiałaby dzisiejsza odpowiedź na pytanie: Co to jest Oświecenie?

Opiekun naukowy: dr Bartosz Działoszyński

11. Czy zgadzasz się z myślą Elzenberga, że: „Człowiek „wykształcony” jest to człowiek zewsząd od istoty rzeczy przedzielony mgłą i chmurami cudzych pojęć […] Oryginalność nie polega na tym, żeby rzeczy widzieć poprzez mgłę taką lub inną (…), nie polega też na utrzymywaniu się w niewiedzy cudzych pojęć – ale na tym, że się okiem i ręką sięga poprzez te mgły i chmury, i uderza się bezpośrednio o firmament.”?

Opiekun naukowy: prof. ucz. dr hab. Kinga Kaśkiewicz

12. W jakim zakresie filozofia może spełniać funkcję terapeutyczną? Odpowiadając na pytanie, odwołaj się do wybranych koncepcji myślicieli starożytnych.

Opiekun naukowy: dr hab. Krzysztof Łapiński

Sugestie bibliograficzne:

…Continue reading

Sukces na Międzynarodowej Olimpiadzie Filozoficznej

W dniach 16-19 maja 2024 r. odbyła się XXXII Międzynarodowa Olimpiada Filozoficzna (International Philosophy Olympiad). W tym roku IPO odbyła się w Helsinkach. 

Przedstawiciel Polski, Paweł Szlachciński, uczeń I LO im. Mikołaja Kopernika w Łodzi, zdobył brązowy medal. Serdecznie gratulujemy!

Polska delegacja składała się z czterech osób: dwóch jurorek oraz dwóch uczestników. Jurorkami były pracowniczki Wydziału Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego: dr Magdalena Gawin i dr Katarzyna Kuś. W zawodach, poza Pawłem Szlachcińskim, brała udział Joanna Kobielska, uczennica Zespołu Szkół w Mogilnie.

W IPO uczestniczyło 120 osób, które reprezentowało łącznie 52 państw.

W celu zapoznania się z wynikami oraz esejami medalistów zapraszamy na stronę: https://ipo2024.org/results.html

Terminarz wejść na egzamin

Szanowni Państwo,

poniżej zamieszczamy  terminarz wejść na egzamin. Proszę jednak pamiętać, że jest to terminarz ramowy. W razie zmian czy przesunięć dostaną Państwo informację o tym fakcie lub mogą się dowiadywać w biurze KGOF.

Komisja nr 1 – Arkusz1 Komisja nr 2 – Arkusz1 Komisja nr 3 – Arkusz1 Komisja nr 4a – Arkusz1 Komisja nr 5 – Arkusz1 Komisja nr 6a – Arkusz1 Komisja nr 7 – Arkusz1 Komisja nr 8 – Arkusz1 Komisja nr 9a – Arkusz1 Komisja nr 10 – Arkusz1 Komisja nr 11 – Arkusz1 (1) Komisja nr 12b – Arkusz1 Komisja nr 13 – Arkusz1 Komisja nr 14a – Arkusz1

 

 

Odwołania, uzasadnienia i dostęp do protokołów

Szanowni Państwo,

ze względu na dużą liczbę wniosków, nie wszystkie osoby mogą otrzymać wgląd do prac i protokołów oceny w dniu dzisiejszym. Ponieważ dziś mija termin składania odwołań, wszystkie osoby mogą przesłać merytoryczne uzasadnienia do odwołań na adres mailowy (olimpiad@ifispan.edu.pl lub biuro@olimpiadafilozoficzna.edu.pl) w terminie późniejszym, tj. w ciągu 3 dni od dnia otrzymania wglądu do oceny.

Przypominam, że odwołania powinny być wysłane pocztą tradycyjną z własnoręcznym podpisem.

Dostęp do ocen i odwołania

Szanowni Państwo,

otrzymali Państwo dostęp do ocen za pośrednictwem systemu. W razie problemów z dostępem prosimy o kontakt (adresy dostępne w zakładce „Kontakt”). Zarazem wydłużamy możliwość składania formalnych odwołań do dnia 15.03.2024 r.