Zaproszenie na Letnią Szkołę „Filozofuj!”

Zaproszenie na 5 edycję Letniej Szkoły „Filozofuj!” – zapisy do 30 marca

Redakcja „Filozofuj!”  jak co roku zaprasza do udziału w Letniej Szkole „Filozofuj!”, która odbędzie się w dniach 6–13 lipca 2024 r. w Czorsztynie, urokliwej górskiej miejscowości w Pieninach🙂

Jak uczestnicy poprzednich edycji doskonale już wiedzą, LSF łączy aktywny wypoczynek w górach z nabywaniem wiedzy filozoficznej. W ramach Letniej Szkoły „Filozofuj!” są przeprowadzane warsztaty filozoficzne ze specjalistami z dziedziny filozofii, warsztaty tematyczne prowadzone przez zespół „Filozofuj!” oraz dyskusje i debaty uczestników. Oprócz tego planujemy piesze wędrówki po Pieninach, relaks nad jeziorem, mecze piłkarskie i wiele innych atrakcji.

Zapraszamy uczestników Olimpiady do zapisów przez formularz dostępny na stronie https://filozofuj.eu/6-letnia-szkola-filozofuj-w-gorcach-labirynty-dylematow-etycznych/

Uwaga: Ostatnie dni zapisów. Ilość miejsc ograniczona! 

Wyniki części pisemnej – KOOF w Warszawie i Siedlcach

Wyniki części pisemnej eliminacji okręgowych dla Warszawy i Siedlec
Lista osób zakwalifikowanych do części ustnej eliminacji okręgowych: (poniżej)
Harmonogram eliminacji ustnych: (poniżej)
Szczegółowe punktacje zostaną wprowadzone do systemu i opublikowane dopiero po zakończeniu eliminacji ustnych. Na obecnym etapie eliminacji wgląd w arkusze oceny etapu pisemnego oraz informację o otrzymanej punktacji mogą uzyskać jedynie osoby niezakwalifikowane do części ustnej. W celu otrzymania informacji o liczbie zdobytych punktów należy skontaktować się mailowo z komitetem okręgowym. Wgląd w arkusz oceny pracy możliwy będzie podczas dyżuru sekretarz KOOF w dn. 31.01.2024 w godz. 16:45-18:15 w pok. 305 na Wydziale Filozofii UW. 

1,5% podatku dla PTF

Szanowni Państwo,
 
Serdecznie zachęcamy do przekazywania 1,5% podatku na Polskie Towarzystwo Filozoficzne.
PTF jest organizacją pozarządową działającej już od 120 lat, która ma na celu promocję wiedzy filozoficznej. Jesteśmy organizatorami Olimpiady Filozoficznej oraz licznych wydarzeń w postaci wykładów, seminariów, konferencji czy debat, które są otwarte dla wszystkich zainteresowanych. Stąd nasza gorąca prośba o przekazywanie 1,5% podatku na Polskie Towarzystwo Filozoficzne: KRS 0000029971.
 
Z góry serdecznie dziękujemy
Grafika przygotowana na podstawie zasobów Freepik (https://www.freepik.com/free-photo/glass-jar-full-money-front-decreasing-stacked-coins-against-white-background_3095580.htm?fbclid=IwAR1m06HnIn0gkeYYGFEXH-6e7vCRLz0kdsC7knMA3GLtOqJ5UhKnECsz5uE)

Eliminacje okręgowe w Warszawie

Eliminacje okręgowego w okręgu Warszawa i Siedlce
Informujemy, że eliminacje pisemne etapu okręgowego odbędą się w Audytorium Maximum w auli im. A. Mickiewicza, Wydział Prawa i Administracji UW, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28 oraz w s. 208 na Wydziale Filozofii UW, ul. Krakowskie Przedmieście III (dla osób z dostosowaniem czasu pisania egzaminu). 
 
Harmonogram etapu okręgowego:
13.01.2024 – eliminacje pisemne: rejestracja uczestników – godz. 9:00 (w s. 208 – godz. 9:30), egzamin – godz. 10:00-14:00
28.01.2024 – publikacja w systemie wyników części pisemnej
2-4.02.2024 – egzaminy ustne dla osób zakwalifikowanych (egzaminy ustne w dn. 2.02.2024 rozpoczną się w godzinach popołudniowych)

Dodatkowy termin etapu okręgowego

Szanowni Państwo,

dodatkowy termin etapu okręgowego XXXVI OF odbędzie się w dniu 20.01 br. 

Aby przystąpić do zawodów w drugim terminie, należy złożyć podanie do właściwego KOOF, które będzie zawierało uzasadnienie (zwolnienie lekarskie, kolizja terminów z inną olimpiadą).

 

Termin etapu szkolnego XXXVI OF

Szanowni Państwo,

termin złożenia prac szkolnych został decyzją Prezydium KGOF wydłużony do 15 listopada br. 

W związku z licznymi pytaniami dotyczącymi powodów zmiany terminarza OF, poniżej zamieszczamy wyjaśnienia:

Terminarz XXXVI Olimpiady Filozoficznej uległ modyfikacji w stosunku do lat poprzednich w związku z pismem  Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z dnia 28 marca 2023 r. (WAG.071.1.1. 2023) dotyczącym terminarza zawodów olimpiad przedmiotowych w roku szkolnym 2023/2024. W bieżącym roku szkolnym egzamin maturalny    rozpoczyna się 6 maja 2024 r. (poniedziałek 6 maja 2024 r. jest pierwszym dniem powszednim przypadającym po 3 maja 2024 r.) zatem zdający, którzy będą chcieli skorzystać z uprawnienia określonego w art. 44zzh ust. 5 ustawy  z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, mogą złożyć stosowny wniosek najpóźniej 22 kwietnia 2024 r. Dokumenty o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty powinny zostać wydane zdającym odpowiednio wcześniej – do 15 kwietnia 2014 r.

W związku z tak określonymi warunkami, termin zawodów centralnych określony został na 6. kwietnia 2024 r. Przesunięciu uległy także pozostałe terminy. 13 stycznia 2024 odbywają się zawody okręgowe, w związku z czym, skrócony został również termin składania prac etapu szkolnego.  

 

 

Terminarz XXXVI OF

Szanowni Państwo,

przypominamy i uczulamy, że terminarz XXXVI OF uległ w stosunku do poprzednich lat pewnej modyfikacji. Tym roku wygląda on następująco:

31.10.2023 r. – termin składania prac etapu szkolnego
13.01.2024 r. – termin zawodów okręgowych
06.04.2024 r. – termin zawodów centralnych

System zdalnej rejestracji uczestników zostanie uruchomiony do dnia 30.09 br.

Tematy szkolne XXXVI Olimpiady Filozoficznej

Szanowni Państwo,

poniżej publikujemy listę tematów szkolnych XXXVI Olimpiady Filozoficznej. Lista zawierająca sugestie bibliograficzne odnaleźć można tutaj.

1. Czy polityką kieruje rozum czy emocje?

Opiekun naukowy: prof. dr hab. Agnieszka Nogal

2. Czy nasze poznawanie innych ludzi różni się od tego, w jaki sposób poznajemy siebie lub przedmioty nieożywione takie jak kamienie, drzewa i chmury? Poznanie umysłów innych w świetle współczesnej epistemologii i kognitywistyki

Opiekun naukowy: dr Katarzyna Kuś

3. Sztuka jako medium refleksji krytycznej

Opiekun naukowy: dr hab. Mateusz Salwa

4. Czy nowe technologie cyfrowe i sieciowe są realizacją idei Panoptikonu?

Opiekun naukowy: dr Bartosz Działoszyński

5. Rola aniołów w filozofii średniowiecznej. Istotne zagadnienie filozoficzne czy zbędny dodatek?

Opiekun naukowy: dr hab. Bogna Kosmulska

6. Czy współczesna myśl filozoficzna zajmuje się obecnością mitu, kwestią mitu i pojęciem mitu?

Opracuj temat , nawiązując do prac Leszka Kołakowskiego

Prace podejmujące to zagadnienie biorą udział w konkursie o nagrodę im Leszka Kołakowskiego. Regulamin konkursu dostępny na stronie olimpiad@ifis.pan.edu.pl

Opiekun naukowy: prof. dr hab. Barbara Markiewicz

7. Czy wiedza może być fałszywa i nie być przekonaniem. Rozważ relację między wiedzą a przekonaniem i prawdą.

Opiekun naukowy: dr hab. Tomasz Puczyłowski

8. Czy zgadzasz się z Elzenbegiem, że „Jeżeli umysł jest „nożem”, to wolno (…) wypowiedzieć paradoks

następujący: tylko nożem choć trochę jeszcze tępym można krajać chleb lub mięso; nożem w stanie

doskonałej ostrości da się ciąć już tylko powietrze.”

Opiekun naukowy: dr hab. Kinga Kaśkiewicz

9. Czy we współczesnych demokracjach liberalnych obserwujemy wzmocnienie czy osłabienie jakości kultury politycznej?

Opiekun naukowy: dr hab. Krzysztof Przybyszewski

10. Jaki jest cel zdobywania wiedzy i uprawiania filozofii? Omów zagadnienie, odnosząc się do wybranych poglądów filozofów starożytnych oraz sformułuj własne stanowisko

Opiekun naukowy: dr hab. Krzysztof Łapiński

11. Czy religia określa formę i charakter społeczeństwa?

Opiekun naukowy: dr hab. Marek Nowak

12. Czy chcącemu nie dzieje się krzywda? Moralne granice przedmiotowego traktowania samego siebie i dobrowolnego wyzysku

Opiekun naukowy: dr Emilia Kaczmarek

13. Czy buddyjskie pojęcie pustki w jakikolwiek sposób wiąże się z nicością?

Opiekun naukowy: prof. dr hab. Piotr Balcerowicz