Uroczyste zakończenie XXXI Olimpiady Filozoficznej i Konkursu Filozoficznego „W drodze ku mądrości”

Serdecznie zapraszamy na uroczyste zakończenie XXXI Olimpiady Filozoficznej oraz Konkursu Filozoficznego „W drodze ku mądrości”, które odbędzie się 31 maja o godz. 11.00 w sali im. J. Brudzińskiego w Pałacu Kazimierzowskim na terenie Kampusu Głównego Uniwersytetu Warszawskiego (ul. Krakowskie Przedmieście 26/28).

Program uroczystości do do pobrania tutaj.

Etap centralny XXXI OF – wyniki

Lista laureatów XXXI Olimpiady Filozoficznej – do pobrania tutaj

Lista finalistów XXXI Olimpiady Filozoficznej (w porządku alfabetycznym) – do pobrania tutaj

Eliminacje do MOF: Zwyciężczyniami eliminacji do XXVII Międzynarodowej Olimpiady Filozoficznej zostały Alicja Leśniewska i Miriam Lipniacka. Gratulujemy i życzymy powodzenia podczas finału MOF!
Komisja wybrała także rezerwową reprezentantkę, którą została Julia Perendyk.

Etap centralny XXXI Olimpiady Filozoficznej

Zawody etapu centralnego (finał) XXXI OF odbędą się 13.04.2019 w Warszawie.

UWAGA: KOMISJA EGZAMINACYJNA Nr VI (przewodniczący  Prof. Mateusz SALWA) będzie egzaminować w sali 107 w budynku Instytutu Filozofii UW 

Informacja o przyporządkowaniu uczestników finału OF do komisji egzaminacyjnych wraz ze wskazaniem sali egzaminu i kolejności zdawania do pobrania tutaj (uwaga: komisja nr I rozpocznie pracę od godz.11:30; pozostałe komisje egzaminują od godz. 09:00)

Aktualny harmonogram finału (uzupełniony o wskazanie sal zebrań)  do pobrania tutaj

Mapka z znaczonym miejscem organizacji finału do pobrania tutaj

WAŻNA INFORMACJA WS. NOCLEGU:
Zgodnie z informacją zawartą w liście przesłanym do Olimpijczyków zakwalifikowanych do zawodów centralnych prosimy uczestników finału OF spoza Warszawy, którzy będą korzystać z zapewnianego przez KGOF noclegu w hotelu ARAMIS (w dniu 12/13 kwietnia), o potwierdzenie tego emailem (na adres: olimpiad@ifispan.waw.pl) lub telefonicznie w godzinach pracy biura KGOF do 01.04. W przypadku rezygnacji z pobytu w hotelu prosimy również o przesłanie informacji. Jeżeli Państwo dotychczas nie potwierdzili noclegu – bardzo prosimy o możliwie niezwłoczne przesłanie wiadomości.

27 marca 2019 r. zmarła Aleksandra Łabuńska

27 marca 2019 r. zmarła Aleksandra Łabuńska (1953-2019), wieloletnia Dyrektorka połączonych Bibliotek IF UW, IFiS PAN i PTF. Dziękujemy jej za wielką życzliwość w stosunku do Czytelników, umiejętność współpracy i troskę o księgozbiór PTF.

Bardzo nam Jej będzie brakować.

Zarząd Główny
Polskiego Towarzystwa Filozoficznego

Kwalifikacja do finału XXXI OF

Zapraszamy do zapoznania się z listą uczniów zakwalifikowanych do zawodów etapu centralnego XXXI Olimpiady Filozoficznej.

Lista uczniów zakwalifikowanych do zawodów etapu centralnego XXXI OF dostępna jest TUTAJ (lista w porządku alfabetycznym). Wszyscy uczniowie, którzy przystąpią do zawodów etapu centralnego Olimpiady otrzymają tytuł finalisty.

Zasady określające tryb wglądu do pracy i arkuszu oceny pracy określa Regulamin OF.  W okręgu warszawskim wgląd do prac dla uczniów, którzy nie zostali zakwalifikowani do zawodów centralnych, będzie możliwy: 29.03.2019 w siedzibie Biura KGOF w godzinach 15:00-18:00 oraz 01.04.2019 w siedzibie Biura KGOF w godzinach 16:00-17:30. W innych okręgach termin wglądu zostanie ustalony przez właściwy KOOF w odpowiedzi na wniosek uczestnika Olimpiady.

KOOF w Warszawie – Rekomendacje do etapu centralnego

Zapraszamy do zapoznania się z wynikami rekomendacji KOOF w Warszawie do etapu centralnego XXXI Olimpiady Filozoficznej lista do pobrania tutaj

Przypominamy, że zgodnie z regulaminem OF, kwalifikacja do zawodów centralnych ma charakter dwustopniowy. Pierwszym etapem jest rekomendacja udzielona przez właściwy Komitet Okręgowy, drugim – proces kwalifikacji przeprowadzony przez Komisję Kwalifikacyjną, powołaną w tym celu przez przewodniczącą Komitetu Głównego OF. Komisja Kwalifikacyjna kwalifikuje do zawodów III stopnia tych uczestników Olimpiady, którzy uzyskali najlepsze wyniki w skali całego kraju. Ostateczne wyniki kwalifikacji zostaną ogłoszone na stronie internetowej Olimpiady w drugiej połowie marca.