27 marca 2019 r. zmarła Aleksandra Łabuńska

27 marca 2019 r. zmarła Aleksandra Łabuńska (1953-2019), wieloletnia Dyrektorka połączonych Bibliotek IF UW, IFiS PAN i PTF. Dziękujemy jej za wielką życzliwość w stosunku do Czytelników, umiejętność współpracy i troskę o księgozbiór PTF.

Bardzo nam Jej będzie brakować.

Zarząd Główny
Polskiego Towarzystwa Filozoficznego