Sukces na Międzynarodowej Olimpiadzie Filozoficznej

W dniach 16-19 maja 2024 r. odbyła się XXXII Międzynarodowa Olimpiada Filozoficzna (International Philosophy Olympiad). W tym roku IPO odbyła się w Helsinkach. 

Przedstawiciel Polski, Paweł Szlachciński, uczeń I LO im. Mikołaja Kopernika w Łodzi, zdobył brązowy medal. Serdecznie gratulujemy!

Polska delegacja składała się z czterech osób: dwóch jurorek oraz dwóch uczestników. Jurorkami były pracowniczki Wydziału Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego: dr Magdalena Gawin i dr Katarzyna Kuś. W zawodach, poza Pawłem Szlachcińskim, brała udział Joanna Kobielska, uczennica Zespołu Szkół w Mogilnie.

W IPO uczestniczyło 120 osób, które reprezentowało łącznie 52 państw.

W celu zapoznania się z wynikami oraz esejami medalistów zapraszamy na stronę: https://ipo2024.org/results.html

Terminarz wejść na egzamin

Szanowni Państwo,

poniżej zamieszczamy  terminarz wejść na egzamin. Proszę jednak pamiętać, że jest to terminarz ramowy. W razie zmian czy przesunięć dostaną Państwo informację o tym fakcie lub mogą się dowiadywać w biurze KGOF.

Komisja nr 1 – Arkusz1 Komisja nr 2 – Arkusz1 Komisja nr 3 – Arkusz1 Komisja nr 4a – Arkusz1 Komisja nr 5 – Arkusz1 Komisja nr 6a – Arkusz1 Komisja nr 7 – Arkusz1 Komisja nr 8 – Arkusz1 Komisja nr 9a – Arkusz1 Komisja nr 10 – Arkusz1 Komisja nr 11 – Arkusz1 (1) Komisja nr 12b – Arkusz1 Komisja nr 13 – Arkusz1 Komisja nr 14a – Arkusz1

 

 

Odwołania, uzasadnienia i dostęp do protokołów

Szanowni Państwo,

ze względu na dużą liczbę wniosków, nie wszystkie osoby mogą otrzymać wgląd do prac i protokołów oceny w dniu dzisiejszym. Ponieważ dziś mija termin składania odwołań, wszystkie osoby mogą przesłać merytoryczne uzasadnienia do odwołań na adres mailowy (olimpiad@ifispan.edu.pl lub biuro@olimpiadafilozoficzna.edu.pl) w terminie późniejszym, tj. w ciągu 3 dni od dnia otrzymania wglądu do oceny.

Przypominam, że odwołania powinny być wysłane pocztą tradycyjną z własnoręcznym podpisem.

Dostęp do ocen i odwołania

Szanowni Państwo,

otrzymali Państwo dostęp do ocen za pośrednictwem systemu. W razie problemów z dostępem prosimy o kontakt (adresy dostępne w zakładce „Kontakt”). Zarazem wydłużamy możliwość składania formalnych odwołań do dnia 15.03.2024 r.