Materiały edukacyjne

Zapraszamy do lektury materiałów edukacyjnych opracowanych przez Komitet Główny Olimpiady Filozoficznej:

 • Skrócony opis deskryptorów kryteria oceny eseju etapu okręgowego XXXI OF (fragment tekstu M. Gawin i M. Kossa zamieszczonego w zbiorze „Filozofia jako sztuka pisemnej wypowiedzi” z uwzględnieniem zmiany wartości punktowych poszczególnych kryteriów obowiązującej od XXIX OF).
 • Przewodnik po Olimpiadzie Filozoficznej: Jak przygotować się do zawodów drugiego i trzeciego stopnia Olimpiady Filozoficznej?”
  „Przewodnik” zawiera m.in. tematy esejów w zawodach etapu drugiego poprzednich edycji Olimpiady, zadania testowe wraz z kluczem poprawnych odpowiedzi, tematy eliminacjach i finału Międzynarodowej Olimpiady Filozoficznej oraz uwagi wprowadzające do metodyki pisania esejów filozoficznych.
 • Zapraszamy również do lektury Biuletynu „Olimpiada Filozoficzna” – aktualny Biuletyn i numery archiwalne dostępne są do pobrania tutaj
 • Wakacyjne filozofowanie z młodzieżą” – wykłady, debaty i warsztaty przeprowadzone w ramach Letniej Akademii Filozofii 2016 w Stołecznym Centrum Edukacji Kulturalnej.
 • Materiały z seminiarium, które odbyło się w październiku 2017 r. pt. „Czy można i czy warto w nowoczesny sposób nauczać filozofii?
 • Materiały z seminarium, które odbyło się w maju 2016 r. pt.
  „Co to jest problem filozoficzny i jak sobie z nim radzić?”
 • Materiały promocyjne Olimpiady Filozoficznej wydane w 2015 r. pt.:
  „Jak filozofować poprzez tekst? Analiza, Konstrukcja, Interpretacja”
  Broszura zawiera m.in. fragmenty tekstów przedstawianych do analizy uczestnikom etapu centralnego OF oraz wskazówki dotyczące zasad analizy i interpretacji tekstów filozoficznych. UWAGA: we wstępie do broszury podane są zasady oceny punktowej analizy tekstu według kryteriów z 2015 roku. Aktualne kryteria oceny dostępne są m.in. w „Przewodniku po Olimpiadzie Filozoficznej” – do pobrania powyżej. Teksty uzupełniające powyższy zbiór do pobrania tutaj.
 • Materiały z seminarium, które odbyło się we wrześniu 2015 r. pt.:
  „Od dyscypliny do deliberacji”
 • Materiały z seminarium, które odbyło się w październiku 2014 r. pt.:
  „Filozofia jako sztuka pisemnej wypowiedzi”