Zaproszenie na Szkołę Letnią – pilne

„Celem filozofii jest logiczne rozjaśnianie myśli. (…) Myśli skądinąd mętne i niewyraźne filozofia ma rozjaśnić i ostro odgraniczyć” – Ludwig Wittgenstein.

Czasopismo „Filozofuj!” serdecznie zaprasza wszystkich uczestników Olimpiady Filozoficznej na jedyny filozoficzny wyjazd dla młodzieży.
Letnią Szkołę „Filozofuj!” pt. „Rozjaśnianie myśli” o motywie: krytyczne myślenie.
Na 4. Edycji LSF będziecie mieli okazję filozofować w górach i brać udział w warsztatach z krytycznego myślenia prowadzonych przez specjalistów: dr. Marcina Będkowskiego (twórca strony mysleniekrytyczne.pl) oraz Jakuba Prusia (znanego z cyklu „Logika Codzienna”). W ramach Letniej Szkoły „Filozofuj!” są przeprowadzane również warsztaty redaktorskie prowadzone przez zespół „Filozofuj!” ,
projekcje filmów, dyskusje i debaty uczestników.

Uwaga! Zapisy będą trwać jeszcze tylko do 20 maja!

Informacje „w pigułce”:
Termin: 23-30 lipca 2022
Miejsce: Pieniny, miejscowość Kacwin, Dom Wypoczynkowy Marta
Linki:
FORMULARZ DO ZAPISÓW: https://bit.ly/36qtK5d
PROGRAM RAMOWY: https://bit.ly/37Ildv7
WIĘCEJ O 4. LSF: https://bit.ly/3N258jN
WIĘCEJ O POPRZEDNICH EDYCJACH: https://filozofuj.eu/category/lsf/

Kwalifikacje do Międzynarodowej Olimpiady Filozoficznej

Szanowni Państwo,

kwalifikacje do Międzynarodowej Olimpiady Filozoficznej odbędą się w dniu 26.04 br. (wtorek) o godz. 17:00.

Osoby, które chcą wziąć udział w kwalifikacjach, proszone są wypełnienie do 26.04 do godz. 12:00 następującego formularza: https://docs.google.com/forms/d/1JlxbiDfB5pHjiwOg1OeB3X0YdNc8dhiy76xpz4Eb5To/edit

Kwalifikacje odbywają się w języku obcym (angielskim, francuskim lub niemieckim). Polegają na napisaniu eseju w ciągu 150 minut. Będą one miały charakter zdalny i odbędą się na platformie google.

Komunikacja z komisjami

Szanowni Państwo,

otrzymali Państwo dostęp do plików z rozpiską godzinową. Plik ten mogą edytować przewodniczący komisji, którzy w przypadku opóźnień czy problemów technicznych będą zamieszczali tam stosowne informacje. Znajdą tam też Państwo adres mailowy do kontaktu z komisją. Proszę przed wejściem na spotkanie, sprawdzić czy nie ma opóźnienia.

Linki do spotkań

Szanowni Państwo,

linki są właśnie do Państwa przesyłane i wkrótce je Państwo otrzymają. Jeżeli ktoś z Państwa nie znalazłby linku jutro rano na poczcie, prosimy o kontakt mailowy w godzinach porannych (nie wszyscy Państwo przesłali czytelnie wypełnione formularze).

Finał OF – informacje organizacyjne

Szanowni Państwo,

rozpiska godzinowa pojawi się na stronie dziś w godzinach wieczornych. W tym czasie otrzymają również Państwo link do spotkania. Jak tylko linki zostaną rozesłane, pojawi się informacja na stronie.

Zawody będą odbywały się na różnych platformach (Google Meet, Zoom i MS Teams). 

Przebieg i organizacja finału XXXIV OF

Szanowni Państwo,

w najbliższą sobotę (23.04) odbywa się finał XXXIV OF. Poniżej znajdą Państwo podstawowe informacje dotyczące organizacji i przebiegu zawodów.

Informacje organizacyjne

W piątek (22.04) otrzymają Państwo link do spotkania egzaminacyjnego oraz rozpiskę godzinową rozpoczęcia egzaminu dla każdego uczestnika.

Egzamin w założeniu ma być nagrywany, niemniej wymagana jest Państwa zgoda (ustna). W razie braku wyrażonej zgody egzamin nie będzie nagrywany.

Zawody będą odbywały się na różnych platformach.

Poza linkiem do spotkania otrzymają Państwo również link do pliku z rozpiską godzinową wejść na egzamin. Plik ten będzie edytowany na bieżąco przez członków komisji egzaminacyjnej. Prosimy, aby Państwo sprawdzali godzinę wejścia na egzamin za pomocą tego narzędzia.

Przebieg egzaminu

Przewidujemy około 25 minut na każdy egzamin, przy czym czas ten może ulec zmianie ze względu na czynniki obiektywne.

Egzamin składa się z dwóch części.

Pierwsza część obejmuje obronę pracy etapu szkolnego. Powinni Państwo przedstawić tezę oraz argumentację zawartą w pracy w ciągu 5-6 minut. Komisja może Państwu wypowiedź przerwać w razie potrzeby dookreślenia niektórych kwestii, lub w razie uzyskania potrzebnych do oceny informacji.

Następnie komisja powinna zadać uczestnikowi pytania do przedstawionej wypowiedzi.

Druga część egzaminu obejmuje analizę tekstu. Zostanie Państwu wyświetlony tekst do analizy. Mają Państwo prawo nie tylko do zapoznania się z nim, ale również do przygotowania odpowiedzi. Przygotowania nie powinny przekraczać granicy 5 minut. Mogą Państwo robić notatki na czystej karcie papieru.

Kryteria oceny egzaminu są następujące (łącznie uzyskać można 100 pkt):

Obrona pracy etapu szkolnego (0-60 pkt):

a) Przedstawienie zasadniczej tezy pracy (0-5 pkt)

b) Przedstawienie argumentów na jej uzasadnienie wraz z odwołaniem się do literatury źródłowej (0-15 pkt)

c) Zlokalizowanie własnego stanowiska w obrębie dyskusji związanej z daną problematyką (0-15 pkt) 

d) Obrona własnego stanowiska wobec pytań komisji (0-25 pkt)

Analiza tekstu (0-40):

a) Rozpoznanie i wskazanie głównego zagadnienia problemowego, zawartego w tekście (0-6 pkt)

b) Rozpoznanie i wskazanie występujących w nim pojęć filozoficznych (0-6 pkt)

c) powiązanie tez zawartych w analizowanym tekście (0-8 pkt)

d) Odniesienie (porównawcze) zagadnień poruszanych w tekście do innych koncepcji i problemów filozoficznych (0-10 pkt)

e) Wykorzystanie tez zawartych w tekście do rozpoznania i analizy współczesnych problemów (0-10 pkt)