Dostosowania formy egzaminu do specjalnych potrzeb uczestnika

Przypominamy, że wnioski dotyczące dostosowania formy egzaminu do specjalnych potrzeb uczestnika (m.in. z uwagi na niepełnosprawność) należy składać do KGOF lub KOOF nie później niż na 14 dni przed datą egzaminu. (pkt. 5.1 Regulaminu XXXI OF)