2 Comments

  1. Czy kolejność nazwisk na liście jest kolejnością, w której osoby będą zapraszane na rozmowę?

    1. Tak, kolejność na liście odpowiada kolejności przystępowania do egzaminu