Konkurs filozoficzny dla gimnazjalistów

INTERDYSCYPLINARNY KONKURS FILOZOFICZNY

W DRODZE KU MĄDROŚCI – edycja XIV, rok szk. 2016/2017

INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZEBIEGU ELIMINACJI SZKOLNYCH

1. Testy zawodów szkolnych zostaną wysłane w piątek 25 listopada o godz. 8.00. Należy je wydrukować i powielić w tylu egzemplarzach, ile osób bierze udział w eliminacjach szkolnych, które rozpocząć należy tego samego dnia o godz. 12.00. Egzamin pisemny etapu szkolnego stanowi test zawierający zadania otwarte i zamknięte; czas na jego napisanie wynosi 90 minut.

2. Jeśli szkoła nie otrzyma testu do godziny 9.00 w piątek 25 listopada 2016 r., należy skontaktować się telefonicznie z numerem 608 832 895 lub 608 443 990.

3. Po pobraniu pliku trzeba sprawdzić, czy tekst nie uległ zniekształceniom, a następnie powielić go w tylu egzemplarzach, ilu jest uczestników i odpowiednio zabezpieczyć. Każda strona powielonego testu powinna zostać postemplowana pieczęcią szkolną.

4. Członkowie Wojewódzkiej Komisji Konkursowej będą w poniedziałek wizytować niektóre komisje szkolne, służąc radą i pomocą.

5. Eliminacje szkolne służą przede wszystkim temu, żeby dokonać wstępnej selekcji i zakwalifikować do dalszych etapów tych uczniów, którzy mają już za sobą pierwszy stopień filozoficznego wtajemniczenia. Ta podstawa umożliwi im solidne przygotowanie się do kwalifikacji rejonowych, w których reprezentować będą określone szkoły. Dlatego komisje szkolne powinny zadbać o stworzenie odpowiedniej twórczej atmosfery adekwatnej do charakteru konkursu filozoficznego.

6. Zgodnie z punktem 12.d) regulaminu komisja szkolna po sprawdzeniu wszystkich prac sporządza protokół (wg wzorca, który zostanie przesłany do szkół wraz z kluczem w poniedziałek 28 listopada między godz. 8.00 a 10.00) i przesyła go wraz z pracami zakwalifikowanych uczniów w terminie do 10 grudnia 2016 r. do Polskiego Towarzystwa Filozoficznego na adres: ul. Nowy Świat 72 – Pałac Staszica, pok. 160, 00-950 Warszawa.

7. Wersję elektroniczną protokołu komisja szkolna przesyła na adres: wdrodzekumadrosci@gmail.com zaraz po jego sporządzeniu.

 

Pozdrawiamy i życzymy filozoficznie owocnych prac kwalifikacyjnych –

Barbara Markiewicz

Andrzej F. Ziółkowski