Dyżur sekretarza KOOF w Warszawie

Jarosław Jarszak

Poniedziałki, godz. 16:00 – 16:45

Pałac Staszica, pokój 160, ul. Nowy Świat 72, 00-330 Warszawa

Uwaga:

 W dniu 30 listopada 2016 roku (w środę) organizuję dyżur specjalny, w celu przyjmowania prac pisemnych przeznaczonych do etapu szkolnego. Dyżur odbędzie się w godzinach 16.00 – 17.30

Udzielam konsultacji z zakresu historii filozofii.

Prace pisemne są również przyjmowane w biurze Olimpiady Filozoficznej 30 listopada od godz. 10:40 (Pałac Staszica, pokój 160, ul. Nowy Świat 72, 00-330 Warszawa)