Aktualności

Lista adresów KOOF, na którą należy przesłać dokumentację etapu szkolnego XXXIII OF jest do pobrania tutaj.
Zaproszenie na seminarium metodyczne

Komitet Główny Olimpiady Filozoficznej serdecznie zaprasza nauczycieli uczących filozofii i etyki oraz członków Komitetów Okręgowych OF do wzięcia udziału w seminarium metodycznym, które odbędzie się w dniu 26.09 br. (sobota) w Warszawie w Pałacu Staszica (ul. Nowy Świat 72, 00-330 Warszawa).

Temat seminarium jest następujący: Od dyscypliny do deliberacji. Antropologiczne i aksjologiczne założenia szkolnego systemu nauczania na przykładzie ocen z filozofii. Jego celem jest namysł nad założeniami stojącymi za rozmaitymi modelami oceniania oraz przedstawienie wypracowanej w ramach prac nad Olimpiadą Filozoficzną metody oceny prac pisemnych.

Udział w seminarium jest bezpłatny. Warunkiem jest zgłoszenie chęci wzięcia udziału w seminarium do dnia 20.09 br. Karty zgłoszeniowe prosimy przesyłać na adres e-mail: olimpiad@ifispan.waw.pl

Kartę zgłoszeniową można pobrać tutaj.

Program seminarium można pobrać tutaj.

PROGRAM

9:30 – 10:00 przyjazd, rejestracja gości w biurze PTF (Pałac Staszica, ul. Nowy Świat 72, p. 160, 00-330 Warszawa)
10:00 – 10:45 prof. Barbara Markiewicz: „Produkt, czy podmiot: jaki jest cel europejskiego systemu kształcenia, czyli o antropologicznych i aksjologicznych założeniach Ram Kwalifikacji”

10:45 – 11:00 przerwa kawowa

11:00 – 11:30 dr Krzysztof Wolański: „Foucaultowska perspektywa patrzenia na edukację – teoria i praktyka”

11:30 – 12: 00 dr Magdalena Gawin: „Rola, znaczenie i konsekwencje deliberacji w procesie kształcenia według Marthy Nussbaum”
12:00-13:00 Panel dyskusyjny dotyczący założeń systemu oceniania i możliwości wprowadzenia do niego elementów deliberacji.

Uczestnicy: prof. Barbara Markiewicz, dr hab. Anna Malitowska, dr Magdalena Gawin, dr Krzysztof Wolański
13:00-14:00 przerwa obiadowa

14:00-15:00 warsztaty prowadzone przez mgr Michała Kossa
ćwiczenie oceniania metodą deskryptorów

15.00- 16:00 Dyskusja podsumowująca warsztaty

Próba porównania systemów ocen w różnych krajach europejskich. Prowadzenie: mgr Jan Molina, mgr Jakub Szumski

 

Zaproszenie na warsztaty dla nauczycieli

Szanowni Państwo!

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w warsztatach metodycznych „Pisanie filozofii, czyli jak zaplanować, napisać i ocenić tekst filozoficzny”, które odbędą się 19 września br. w ramach X Zjazdu Filozoficznego w Poznaniu.

Kompetencje w zakresie pisania wypracowań filozoficznych są niezwykle istotne nie tylko ze względu na przygotowania do matury z filozofii czy Olimpiady Filozoficznej. Mogą one pełnić funkcję uzupełniającą w trakcie kształcenia umiejętności humanistycznych. Dobre wypracowanie filozoficzne wymaga bowiem krytycznego myślenia, podstawowej wiedzy z zakresu retoryki oraz, co nie bez znaczenia, umiejętności określenia własnego stanowiska względem rozmaitych zagadnień problemowych. W trakcie warsztatów zamierzamy podjąć kwestię wizji absolwentów, czy szerzej, przyszłych obywateli, jakich chcemy kształcić. Problem ten zawiera się w pytaniu, czemu służą stosowane przez nas wymagania w zakresie oceny prac pisemnych. Rozważymy także szczegółowo kryteria i metodykę oceniania prac pisemnych obowiązujące na Olimpiadzie Filozoficznej i maturze z filozofii.

W planie warsztatów:

9.30-10.30 – „Esej filozoficzny. Antropologiczne i aksjologiczne założenia oceniania prac filozoficznych”

10.30-10.45 – przerwa

10.45-11.45 – „Pisanie i ocena prac Olimpiady Filozoficznej”.  

11.45 -12.00 – przerwa 

12.00-13.00 – „Matura z Filozofii. Kryteria oceny esejów filozoficznych”.

14.30 – obiad

Spotkanie poprowadzą:

Prof. dr hab. Barbara Markiewicz – kierowniczka zakładu Filozofii Polityki Uniwersytetu Warszawskiego, autorka około 300 prac naukowych, w tym zbioru tekstów źródłowych z zakresu filozofii dla szkół średnich; Przewodnicząca Komitetu Głównego Olimpiady Filozoficznej oraz Wiceprzewodnicząca Polskiego Towarzystwa Filozoficznego.

Dr Magdalena Gawin – wieloletnia nauczycielka filozofii, Sekretarz Naukowy Polskiego Towarzystwa Filozoficznego i Komitetu Głównego Olimpiady Filozoficznej, specjalizuje się w filozofii polityki, prawach człowieka i metodyce nauczania.

Dr hab. Anna Malitowska – na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznania wykłada etykę komunikacji, etyki zawodowe i metodykę nauczania filozofii i etyki; członkini zespołu działającego w ramach Biura Matur Centralnej Komisji Egzaminacyjnej w Warszawie i opracowującego maturę z filozofii; Przewodnicząca Okręgowej Olimpiady Filozoficznej w Poznaniu; współtworzy czasopismo naukowe Filozofia Publiczna i Edukacja Demokratyczna.

Zgłoszenie uczestnictwa odbywa się za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie internetowej Zjazdu http://zjazdfilozoficzny.amu.edu.pl.

Opłata za udział w warsztatach wynosi 40 zł i należy przesłać ją na konto organizatora:

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

ul. Wieniawskiego 1

61-712 Poznań

BZ WBK 77 1090 1362 0000 0000 3601 7903

W tytule przelewu prosimy podać cel: K00000503
oraz imię i nazwisko Uczestnika.